Ny vd och koncernchef på Tekniska Verken

Report this contentPRESSMEDDELANDE Linköping den 31 augusti 2010 Ny vd och koncernchef på Tekniska Verken

Tekniska Verkens styrelse har utnämnt Anders Jonsson till vd och koncernchef för Tekniska Verken i Linköping AB (publ). Han tillträder sin tjänst den 1 september 2010. Han efterträder Stig Holm som slutade på egen begäran den 31 juli 2010.

Anders Jonsson är fram till idag vice vd för Tekniska Verken och även operativt ansvarig för Tekniska Verkens division Energi som innefattar koncernens energiproduktion inom vattenkraft och kraftvärme/fjärrvärme samt avfallshantering. Som Tekniska Verkens representant sitter Anders Jonsson i koncernens samtliga hel- och delägda bolagsstyrelser.

Anders har mångårig erfarenhet av energibranschen och har varit verksam inom branschen sedan avregleringen 1996. Åren 2000 – 2007 var han vd för elhandelsbolaget Bixia (fd. Östkraft). Till Östkraft kom han 1998 då han rekryterades som bolagets försäljningschef. Tidigare har Anders Jonsson varit verksam inom den privata marknaden, bl.a. inom bygg- och fastighetsbranschen i roller som förvaltningschef och controller.

Sin akademiska utbildning har Anders Jonsson införskaffat vid Linköpings universitet. Han är utbildad civilekonom men har också en teknisk utbildning inom elkraftteknik.

- Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Anders Jonsson som ny koncernchef, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande Tekniska Verken. Anders har en lång och gedigen bakgrund inom koncernen och stor erfarenhet av energibranschen och företagsledning. Rekryteringen av vd och koncernchef har genomförts mycket grundligt och intresset för tjänsten varit stort med cirka sjuttio mycket kvalificerade sökande. Jag och rekryteringsgruppen har vägt samman alla perspektiv och funnit att Anders Jonsson är den som bäst fyller våra krav. Han kommer att kunna fortsätta den framgångsrika utvecklingen av verksamheten inom Tekniska Verken.
- Jag är glad och hedrad över att få tillträda tjänsten som koncernchef för Tekniska Verken, säger Anders Jonsson. Jag ser fram emot att tillsammans med koncernens medarbetare få fortsätta att driva Tekniska Verken vidare med mot vår vision, att vara regionens ledande energiföretag.

För mer information kontakta: Anders Jonsson, telefon 070-522 8221 Gösta Gustavsson, telefon 070-540 1932

Foto på Anders Jonsson finns på http://www.tekniskaverken.se/om_oss/pressinformation/pressbilder/ledningsgruppen/index.xmlTekniska Verken i Linköping AB (publ) ägs av Linköpings kommun. Koncernen består av ett moderbolag och sex divisioner. Omsättningen var 2009, 5 347 miljoner kronor. Verksamhet finns inom el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avlopp, avfallsbehandling, gatubelysning, entreprenader, biogas, bredband och telefoni. Via Usitall AB exporteras kunskap inom avfallsbehandling.www.tekniskaverken.se

Media

Media

Dokument & länkar