Kommuner som tvekar riskerar försena bredbandsutbyggnad

Kommuner som tvekar riskerar försena bredbandsutbyggnad - Vissa kommuner riskerar att försvåra för sina invånare och företag att få tillgång till bredband om de blandar sig i utbyggnad och drift av näten. Kommunerna borde avstå från fortsatta satsningar på nätutbyggnad och drift och istället se till att intresserade och seriösa operatörer snabbt får de tillstånd som behövs för att bygga i kommunen. Det säger Pelle Hjortblad, VD på Tele1 Europe AB, i en kommentar till de senaste dagarnas diskussion kring de kommuner som bygger och driver egna nät. Många kommuner i Sverige (ca 200 enligt Kommunförbundets bredbandsenkät 2000) har byggt egna stadsnät där man främst anslutit kommunala verksamheter som skolor, bibliotek osv. Nu finns det i vissa kommuner en tvekan att ge tillstånd för kommersiella operatörer att bygga bredband i kommunen som konkurrerar med de egna stadsnäten och ibland också en vilja att fortsätta utbyggnaden av de egna näten och erbjuda tjänster till andra än enbart de egna kommunala verksamheterna. Detta sker samtidigt som kommersiella operatörer bygger bredband för fullt runt om i Sverige. Det är dock inte självklart att det är förenligt med kommunallagen att kommunerna bygger och driver bredband när det finns flera kommersiella aktörer på marknaden. Alla kommuner borde välkomna operatörerna och göra det lättare för dem att få nödvändiga tillstånd för att kunna dra bredband över hela Sverige. Telia behöver konkurrens och rädslan för att en ny operatör ska få monopol om de får tillstånd att bygga bredband är missriktad. Det finns många operatörer på marknaden och flera olika konkurrerande tekniker för bredbandsöverföring, säger Pelle Hjortblad. För ytterligare information kontakta: Tele1 Europe AB Pressjoursnummer 0701-810040 Pelle Hjortblad, VD Telefon: 08-5631 0110 Mobil: 0701-81 01 10 E-post: pelle.hjortblad@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag i Norden. Tele1 Europe är idag den enda pan-nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorväg för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 har knappt 1000 anställda, huvudkontoret finns i Stockholm samt ytterligare 24 kontor utspridda i Norden. Se vidare www.tele1europe.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar