Tele1 Europe levererar fast telefoni till Sprays privatkunder

Tele1 Europe levererar fast telefoni till Sprays privatkunder Tele1 Europe har slutit avtal med Spray Network om leverans av fast telefoni till Sprays kunder i Sverige. Genom avtalet blir Tele1 Europe leverantör till Spray och deras tjänster för fast förvalstelefoni till privatmarknaden. Avtalet löper inledningsvis på två år. Under andra veckan 2001 kommer Spray att lansera fast förvalstelefoni till sina Internetkunder genom Tele1 Europe. Med Tele1 Europe som underleverantör får Sprays privatkunder tillgång till vanlig telefoni över det fasta accessnätet. Tele1 Europe fakturerar Spray, som i sin tur äger kundrelationen och tar betalt av slutkunden genom en samlad faktura. Sprays höga ambitioner och breda kundbas gör dem till en attraktiv kund till Tele1 Europe. Vi kompletterar varandra väl genom att vi båda är utmanare som satsar på att utveckla nya tjänster inom kommunikation, där Spray riktar sig mot privatmarknaden och vi mot företagssegmentet, säger Pelle Hjortblad, VD på Tele1 Europe AB. Spray Smart är en väldigt smart idé för alla som vill spara pengar utan att behöva anstränga sig, säger Sebastian Pehrson, ansvarig för det nya affärsområdet inom Spray. Vi förhandlar fram de bästa avtalen till våra medlemmar och när det gäller telefoni garanterar avtalet med Tele1 Europe bästa pris och kvalitet. För ytterligare information kontakta: Tele1 Europe AB För mer information om Spray Pelle Hjortblad, VD Smart, kontakta Sprays pressjour Telefon: 08-5631 0110 via 08-527 90 722 eller Mobil: 0701-81 01 10 pressjour@spray.se E-post: pelle.hjortblad@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ, Stockholm Stock Exchange) Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag i Norden. Tele1 Europe är idag den enda pan-nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 40 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir Europas snabbaste motorväg för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Se vidare www.tele1europe.se Fakta om Spray Smart Spray Smart erbjuder medlemmarna att köpa el och telefoni till bra priser. Genom att göra upphandlingar åt en stor grupp konsumenter skapar Spray Smart köpkraft och kan uppnå bra priser. Spray Smart kommer att fortsätta förhandla fram prisvärda avtal till medlemmarna. Ett förmånligt interneterbjudande kommer att presenteras under våren, men även tjänster såsom försäkring, aktiedepå och bolån kommer att ingå i Spray Smart. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/09/20010109BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar