Bokslutskommuniké 2000

Tele1 Europe Holding ABs Resultat för 4:e kvartalet och helåret 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 ¨ Kraftig omsättningstillväxt. 263% ökning för kvartalet jämfört med samma period förra året, 351 % för helåret 2000 jämfört med 1999. ¨ Bolagets verksamhet har totalt sett utvecklat sig bättre än planerat. Justerad EBITDA1 för kvartalet var - 127 MSEK, samt för helåret - 349 MSEK. Nettoresultat för kvartalet var -261 MSEK, ackumulerat för helåret - 798 MSEK, vilket är bättre än plan. ¨ 689 km lokala fibernät implementerade under fjärde kvartalet, vilket ger totalt 1,704 km. ¨ 2,458 nya direktanslutna företagskunder under 2000, varav 314 anslöts under fjärde kvartalet. 149 sajter2 anslutna på eget fibernät under fjärde kvartalet, vilket totalt ger 451. ¨ Framgångsrik parallellnotering vid Stockholmsbörsen och NASDAQ under mars månad. ¨ Första Nordiska operatör att lansera, och framgångsrikt ansluta kunder till, virtual private network (VPN) tjänster över Internet protocol (IP). ¨ Fullt finansierad affärsplan med cirka 3,6 miljarder SEK i kassabehållning, vid periodens utgång. Efter periodens utgång genomfördes en obligationsupplåning om 175 miljoner Euro, vilket skapar utrymme till att genomföra förvärv samt accelerera expansionen av verksamheten. ¨ Stockholm den 12 februari 2001 - Tele1 Europe Holding AB ("Bolaget") (Stockholms Börsen: TEUR, NASDAQ: TEUR), den snabbväxande nordiska leverantören av bredbandstjänster, presenterar idag resultatet för 4:e kvartalet och helåret 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00970/bit0003.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00970/bit0003.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar