Tele1 Europe slutför obligationsupplåning om (EUR)175 miljoner.

Tele1 Europe slutför obligationsupplåning om (EUR)175 miljoner. Tele1 Europe Holding AB ("Bolaget"), den snabbväxande Nordiska leverantören av bredbandstjänster, meddelar idag att man via sitt helägda dotterbolag, Tele1 Europe N.V. har slutfört obligationsupplåningen omfattande nominellt @175 miljoner med 12 3/8% ränta, förfall 2008. Erbjudandet mottogs väl i marknaden och en stark efterfrågan möjliggjorde en upplåning omfattade @175 miljoner, istället för de @150 miljoner som planerades i första skedet. Ivar Strömberg, Bolagets koncernchef, kommenterar: "Vi håller fast vid vårt mål att stärka vår position som en ledande leverantör av bredbandstjänster till företag i Norden och kapitaltillskottet från denna upplåning kommer användas till att accelerera expansionen av vår verksamhet". För mer information, kontakta: Tele1 Europe Holding AB Tele1 Europe Holding AB Ivar Strömberg, Koncernchef Liia Nõu, Finansdirektör Tel: 08 5631 00 01 Tel: 08 56 31 02 33 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se E-post: liia.nou@tele1europe.se Tele1 Europe Holding AB Cecilia Johansson, Investor Relations Tel: 08 56 31 02 19 E-post: cecilia.johansson@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands, Internet och tal lösningar, inklusive server/web hosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda helnordiska data- och telekommunikationsoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internetmotovägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabit. www.tele1europe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar