WinEasy sätter ny standard genom invigningen av nytt DataCenter.

WinEasy sätter ny standard genom invigningen av nytt DataCenter. Tele1 Europes (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR), helägda dotterbolag WinEasy inviger idag sitt DataCenter DC:02 på Lidingö, Stockholm. En investering på nära 100 mkr, som drogs i gång under senvåren 2000 för att skapa förutsättningar för ytterligare expansion. - Vi höll tidsplanen och intresset från de potentiella kunder som redan besökt anläggningen har helt saknat motstycke. Datahallen levererar optimal säkerhet och redundans ner till varje enskild komponent, konstaterar Mattias Ödlund, CTO på WinEasy. Datacentret som totalt får en yta på nära 2000 kvm, består av fem hallar med olika säkerhetsnivåer. Redan strax efter sommaren togs första hallen i drift och nu är anläggningen redo att ta emot kunder på allvar. - För oss känns lanseringen av det nya DataCentret DC:02, läglig. Vi har under hösten bytt fokus från e-handelsbolag och startup-företag till att fokusera mer på traditionell industri, bank/finans, försäkring mm, där kraven ser helt annorlunda ut. Den kvalitet avseende driftsmiljö, som vi idag kan leverera i DC:02 är klart överlägsen konkurrenternas anläggningar. Vi är mycket stolta över det vi nu kan visa upp, avslutar Johannes Bertorp, VD på WinEasy. Under hösten förvärvade även WinEasy A/S i Norge en fastighet i Oslo och är nu i full gång att projektera ytterligare DataCenter av samma typ som den svenska anläggningen. Trots att byggnationen inte ens kommit halvvägs, har man redan hunnit skriva tre stora kundkontrakt kring co-location och drift av utrustning. WinEasy OY i Finland har i januari 2001 köpt en större fastighet i Helsingfors där snart ytterligare ett DataCenter börjar byggas, om än något mindre än det svenska. - Till skillnad från de större hosting- och outsourcing företagen i Europa har vi valt att bygga flera något mindre anläggningar i stället för en väldigt stor, eftersom vi vet att närhet till våra nordiska kunder är en framgångsfaktor. Den säkerhet och driftsmiljö vi erbjuder är i en klass för sig. En annan stor skillnad mellan WinEasy och andra aktörer, är att vi tillhandahåller professionella driftstjänster ända upp på applikationsnivå och inte bara "ren yta" i ett DataCenter. Analytiker har kommenterat och spått att denna väg är den rätta, ytterligare ett tecken på att vi tänkt rätt, kommenterar Ivar Strömberg, koncernchef, Tele1 Europe. För mer information kontakta WinEasy AB Mattias Ödlund, CTO Telefon: +46 8 56 31 10 58, Mobil: +46 701 88 00 58 E-post: m.odlund@wineasy.se Tele1 Europe Holding AB Petra Asteson, Investor Relations, Assistent Telefon: +46 8-56 31 0344, Mobil +46 701 81 0344 E-post: petra.asteson@tele1europe.se Mer bakgrundsfakta om DC:02 DataCentret byggs för att kunna fungera helt oberoende av externa faktorer. Flera reservkraftverk, med likvärdig kapacitet för att driva ett större bostadsområde, tillser att anläggningen fungerar även vid exempelvis elavbrott. Eget och redundant precisionskylsystem byggs med kapacitet för att kunna kyla bort lika mycket värme som krävs för att värma upp ett hundratal större villor. Säkerheten kring fysiskt tillträde bygger bland annat på biometrisk autenticiering, digitala rörelseuppsökande videokameror och fullständig loggning av alla aktiviteter. Anläggningen innefattar bland annat Lampertz säkerhetsrum byggda enligt den nya EU-normen EN1047. Säkerhetsrummen ger anläggningen högsta möjliga fysiska skydd mot yttre hot. De tekniska lösningarna är mycket avancerade vad gäller kraftförsörjning, precisionskyla, larm och säkerhet. Även de är projekterade enligt senaste standard. Om WinEasy WinEasy är en internetoperatör med fokus på serverhosting, d.v.s drift av internetlösningar. Företaget grundades 1995 och har utvecklats i takt med Internets snabba framväxt för att idag sysselsätta cirka 120 medarbetare i Norden. Vid årsskiftet 99/00 förvärvades bolaget av Tele1 Europe, och fungerar idag som ett fristående dotterbolag inom koncernen. Bolaget omsatte ca: 75 Mkr under 2000. Bland kunderna syns bland annat Nokia, Xerox, Teracom och Accenture. Mer information finns på bolagets hemsida, www.wineasy.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR) Tele1 Europe Holding AB är en snabbväxande data- och telekommunikationsoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget tillhandahåller bredbands-, Internet och tal lösningar, inklusive server/webhosting och tilläggstjänster för stora och medelstora företag i de Nordiska länderna. Tele1 Europe är för närvarande den enda pan-nordiska data- och telekommunikationsoperatör som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. De lokala nätverken, vilka länkas samman med ett intercity stamnät, kommer vara en av Europas snabbaste data- och Internet motorvägar, med en initial kapacitet på upp till en gigabit per sekund. Mer information finns på bolagets hemsida, www.tele1europe.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar