Delårsrapport första kvartalet 2019

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2019.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
”Under första kvartalet 2019 lade vi grunden för framtida tillväxt. Vi lanserade Com Hem mobil och vår FMC-strategi var fortsatt framgångsrik med 45 000 kunder som tecknat FMC-abonnemang. Vi är på god väg att nå vår guidning för helåret med oförändrade tjänsteintäkter från slutkund och stark underliggande EBITDA-tillväxt exklusive IFRS 16. Detta är främst till följd av den pågående integrationsprocessen och omstruktureringen av kostnaderna.”

Nyckelhändelser

  • Nettoomsättning på 7,2 miljarder kronor (5,4), motsvarande en organisk minskning om -1 procent
  • Tjänsteintäkter från slutkund på 5,3 miljarder kronor, på en oförändrad nivå organiskt
  • Organisk tillväxt på 8 procent för underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 för koncernen
  • Organisk tillväxt på 5 procent för underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 i Sverige, främst drivet av initiala synergieffekter från sammanslagningen med Com Hem
  • Resultat efter finansiella poster på 1,0 miljarder kronor (0,8)
  • Resultat per aktie, efter utspädning, var 1,11 kronor (1,24)
  • Kostnadssynergierna uppnådde en besparingstakt på årsbasis om 300 miljoner kronor i slutet av första kvartalet  
  • Com Hem mobil lanserades under kvartalet
  • Oförändrad finansiell guidning

Telefonkonferens och webbsändning
En telefonkonferens med presentation kommer att anordnas onsdagen den 24 april 2019 klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com   

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 8792765 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80                   
UK: +44 (0) 2071 928000
US: +1 631 510 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 07:00 CEST.

_________________________________________________________________________

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.