Delårsrapport första kvartalet 2020

Report this content

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2020.

Vd-kommentar av Anders Nilsson
”Detta kvartal tog vi ytterligare steg för att fokusera vår geografiska närvaro genom slutförandet av försäljningen i Kroatien. Vi såg fortsatt stark tillväxt i Baltikum och operationella framsteg i konsumentverksamheten i Sverige med det starkaste kvartalsvisa nettokundintaget inom mobila abonnemang på flera år. I Sverige utvecklades vår strategi för kombinerade fasta och mobila tjänster (FMC) väl med 232 000 kunder som nu har tecknat FMC-abonnemang och vi tog ett viktigt steg i vår FMC-resa genom lanseringen av Comviq bredband. Trots att pandemin skapar osäkerhet på kort sikt så kan vi fortfarande fortsätta med vår existerande långsiktiga plan att skapa hållbart värde. Vi är övertygade om att vi kan leverera på vår guidning på medellång sikt.”

Nyckelhändelser

 • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor var på samma nivå som Q1 2019 på organisk basis
 • Nettoomsättning om 6,7 miljarder kronor, en nedgång på 1 procent jämfört med Q1 2019 på organisk basis
 • Underliggande EBITDAaL om 2,2 miljarder kronor, en organisk nedgång om 1 procent jämfört med Q1 2019 då kostnadsbesparingar motvägdes av investeringar i strategiska initiativ i Sverige och negativa effekter från den globala pandemin
 • Resultat efter finansiella poster (EBT) på 1,0 miljarder kronor, en ökning med 0,1 miljarder kronor jämfört med Q1 2019
 • Resultat från totala verksamheten uppgick till 1,2 miljarder kronor, en ökning med 0,2 miljarder kronor jämfört med Q1 2019
 • Resultat från totala verksamheten per aktie efter utspädning var 1,71 kronor, en ökning med 0,31 kronor jämfört med Q1 2019
 • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter på 1,3 miljarder kronor ökade med 1,0 miljard kronor jämfört med Q1 2019 och tillskottet från försäljningen av Tele2 Kroatien om 2,0 miljarder kronor mottogs
 • Finansiell guidning för 2020 tillbakadragen på grund av osäkerhet kopplad till den globala pandemin, medan guidning på medellång sikt är oförändrad
 • På grund av osäkerheten kring den globala pandemin har styrelsen beslutat att skjuta på extrautdelningen på 3,50 kronor per aktie tills pandemins effekter blivit tydligare
 • Styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie till årsstämman i maj är oförändrat
 • Vi fortsatte göra framsteg i vår FMC-strategi då nästan 80 procent av den överlappande mobila och fasta kundbasen nu tecknat FMC-abonnemang
 • Comviq bredband lanserat i april för att förstärka FMC-strategin

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 21 april 2020, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 6880735 (”Confirmation Code”).

Telefonnummer:
SE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 07:00 CEST.

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar: