Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Report this content

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för tredje kvartalet 2021.

VD-kommentar
– Vi presenterar det andra kvartalet i rad med tillväxt och goda resultat inom alla affärsområden. Den svenska företagsverksamheten såg tillväxt för första gången på flera år och kommersiellt momentum börjar återkomma inom den svenska konsumentverksamheten. Vi passerade en viktig milstolpe i och med den överenskomna försäljningen av T-Mobile Nederländerna och vi tog ett viktigt steg i vår kommersiella strategi genom lanseringen av 5G för Comviq. Kort sagt har vi fortsatt att leverera på våra planer och är på god väg mot att leverera på våra mål för helåret, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser

  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor, en ökning med 2% jämfört med Q3 2020 på organisk basis på grund av stark utveckling i Baltikum, tillväxt i Sverige och litet bidrag från roaming.
  • Nettoomsättning om 6,6 miljarder kronor, en ökning med 2% jämfört med Q3 2020 på en organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,6 miljarder kronor ökade med 5% organiskt jämfört med Q3 2020 drivet av tillväxt inom tjänsteintäkter från slutkund, kostnadsbesparingar och lägre negativ effekt från pandemin.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 1,3 miljarder kronor, en minskning om 0,1 miljarder kronor jämfört med Q3 2020. Resultat från totala verksamheten uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,62 kronor per aktie efter utspädning), en nedgång med 0,1 miljarder kronor jämfört med Q3 2020. Nedgången berodde främst på avskrivningar på Com Hem-varumärket om -0,1 miljarder kronor under Q3 2021 och en legal överenskommelse om 0,1 miljarder kronor under Q3 2020.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 1,9 (1,7) miljarder kronor. De senaste 12 månaderna genererades 4,9 miljarder kronor, eller 7,0 kronor per aktie.
  • 5G lanserades för Comviq-varumärket i Sverige och ett pilotprojekt för fiberutbyggnad lanserades i Litauen.
  • En extrautdelning om 3 kronor distribuerades till aktieägarna i juli och andra delen av den ordinarie utdelningen om 3 kronor distribuerades till aktieägarna i oktober.
  • En överenskommelse om att sälja T-Mobile Nederländerna för ett företagsvärde om 5,1 miljarder euro presenterades.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas tisdagen den 19 oktober 2021, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 2257017 (”Confirmation Code”).

Dial-in numbers:
SWE: +46 (0) 8 50 69 21 80
UK: +44 (0) 20 71 92 80 00
US: +1 63 15 10 74 95

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 07:00 CEST.

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och skapa förutsättningar för ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2020 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar: