Minskat antal aktier och röster i Tele2 AB

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att antalet utestående aktier i Tele2 AB per den 28 juni 2013 uppgår till 448 783 339 aktier, varav 20 987 966 A-aktier med tio röster vardera samt 424 646 373 B-aktier och 3 149 000 C-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 637 675 033.

Tele2s årsstämma 2013 beslutade om ett så kallat automatiskt inlösenförfarande. Inlösenförfarandet innefattade en uppdelning av bolagets aktier, så kallad aktiesplit, som innebar att en (1) befintlig aktie i bolaget delades i två (2) aktier. Till följd av aktiespliten ökades antalet aktier i Tele2 med 448 783 339 aktier till sammanlagt 897 566 678 aktier. Detta har tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 31 maj 2013.

De 448 783 339 nya aktierna (de så kallade inlösenaktierna) har därefter lösts in inom ramen för inlösenförfarandet, varefter antalet aktier i Tele2 nu, efter inlösenförfarandet, uppgår till 448 783 339, det vill säga samma antal som före aktiespliten.

För mer information, kontakta
Lars Torstensson, Kommunikationschef, Tel: 0702 73 48 79

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 15 miljoner kunder i 10 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2012 omsatte bolaget 31 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013 kl. 08.00

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar