PRESSMEDDELANDE

Report this content

Styrelsen i Tele2 AB har idag beslutat att utse Bruce Grant till styrelseordförande.
 
Stockholm 22 augusti 2002
 
TELE2 AB

Prenumerera

Dokument & länkar