Tele2: Valberedningens föreslag till styrelsesammansättning

Stockholm – Inför årsstämman 2019 i Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) föreslår valberedningen val av nuvarande styrelseledamoten Carla Smits-Nusteling till ny styrelseordförande, istället för Georgi Ganev som föreslås för omval som styrelseledamot. Vidare rekommenderar valberedningen att styrelsen utser Andrew Barron till vice styrelseordförande och föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för Sofia Arhall Bergendorff och Eamonn O’Hare som avböjt omval.

Efter årsstämman kommer Tele2s styrelse bestå av Carla Smits-Nusteling som styrelseordförande, Andrew Barron som vice ordförande, Anders Björkman, Georgi Ganev, Cynthia Gordon, Eva Lindqvist och Lars-Åke Norling.

Georgi Ganev, ordförande i valberedningen, kommenterade: “Valberedningen är nöjda med att Carla Smits-Nusteling tar sig an rollen som Tele2s nya styrelseordförande. Carla har suttit i Tele2s styrelse sedan 2013 och varit ordförande för revisionsutskottet sedan 2014, och har en utmärkt förståelse för Tele2s historia och mobilverksamhet samt hur man säkerställer att styrelsen är fortsatt effektiv i implementeringen av Tele2s strategiska inriktning. Vid sidan av Carla rekommenderar valberedningen att styrelsen utser Andrew Barron till vice styrelseordförande. Andrew, som var styrelseordförande i Com Hem fram till fusionen av de två bolagen i slutet av 2018, kompletterar Carla med sin kunskap om Tele2s bredbands- och digital-TV-verksamhet och med sina insikter om Tele2s investerarbas och konkurrensutsatta miljö. Nu när min övergångsperiod som styrelseordförande närmar sig slutet kan jag inte lämna över ledningen av styrelsen i bättre händer.”

Georgi Ganev fortsatte: ”Valberedningen vill även tacka Eamonn O’Hare och Sofia Arhall Bergendorff för deras bidrag under deras respektive tid i Tele2s styrelse.”

Valberedningens fullständiga förslag kommer att framgå av kallelsen till Tele2s årsstämma som hålls den 6 maj 2019. Tele2s valberedning består av Georgi Ganev, ordförande, utsedd av Kinnevik AB, John Hernander utsedd av Nordea Fonder och Hans Ek utsedd av SEB Investment Management AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 08.00 CEST.

_________________________________________________________________________

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar