Tele2 AB säljer Tele2 Norge till TeliaSonera för 5,1 miljarder kronor

Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har beslutat att sälja sin norska verksamhet ’Tele2 Norway’ till TeliaSonera för 5,1 miljarder kronor på skuldfri basis, vilket motsvarar 5,3 miljarder kronor i kontant värde. Affären följer en strategisk översyn av Tele2s norska verksamhet till följd av utfallet i den norska multibandsauktionen i december 2013.

Affären är attraktiv för Tele2 och kommer att generera en realisationsvinst på cirka 2 miljarder kronor när transaktionen har slutförts. Reavinsten tillsammans med det värde som skapas i transaktionen är bevis för Tele2s fortsatta strävan att skapa värde för sina aktieägare.

– Sedan Tele2 Norge grundades 1995 har vi byggt en framgångsrik mobilverksamhet som idag omfattar 1,2 miljoner kunder. Vi är stolta över att ha starka varumärken, en effektiv organisation och duktiga medarbetare. Men de konkurrensbegränsningar vi står inför, utan egna flerbandsfrekvenser, tvingade oss till att utvärdera olika alternativ för vår norska verksamhet. Samtidigt som vi tyvärr inte har kunnat hålla fast vid vår ursprungliga strategi, är den föreslagna affären bra för våra kunder, aktieägare och för Tele2 som helhet. Detta är en attraktiv transaktion till en bra värdering och förbättrar våra möjligheter att utmana och förstärka på andra marknader, säger Mats Granryd, vd och koncernchef för Tele2 AB.

– Transaktionen sammanför två framgångsrika operatörer på den norska marknaden. Kombinationen av de två, kommer att skapa ett bolag med ännu bättre möjligheter att ta hand om mobila kunder och företag. En omedelbar fördel med att kombinera de två företagen är en accelererad utrullning av ett nationellt 4G nät, vilket kommer att skapa förutsättningar för värdeskapande och tillväxt på den norska marknaden , säger Arild Hustad, vd för Tele2 Norge.

Transaktionen är villkorad av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten, som väntas komma senast första kvartalet 2015. Tele2 och TeliaSonera är förvissade om att alla myndighetstillstånd kopplade till affären kommer att erhållas. Det är ännu för tidigt att ge besked om hur köpeskillingen från förvärvet kommer att användas , men Tele2 kommer att hålla marknaden uppdaterad med mer information kring transaktionen framöver. Bolaget bibehåller sitt medellånga mål att nå en avkastning på sysselsatt kapital på 20 procent samt att ha en progressiv utdelningspolicy. I och med andra kvartalet 2014, kommer den norska verksamheten att exkluderas från den finansiella guidningen.

Under 2013 hade Tele2 Norge en nettoomsättning på 4,1 miljarder kronor och ett EBITDA på 121 Mkr. Kundbasen uppgick till 1,2 miljoner och verksamheten har 432 anställda i slutet av 2013.

Telefonkonferens för press och analytiker

Tele2 AB kommer att anordna en telefonkonferens för press och analytiker för att diskutera affären. Intresserade journalister, analytiker och investerare är välkomna att delta i telefonkonferensen på måndag den 7 juli 2014 kl.08:00.

Samtalsinformation

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer

Sverige: 08 505 564 74
Storbritannien: +44 203 364 53 74
USA: +1 855 753 22 30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Torstensson, Kommunikationschef, telefon: 0702 73 48 79

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i tio länder. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2013 omsatte bolaget 30 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sedan Tele2 Norge grundades 1995 har vi byggt en framgångsrik mobilverksamhet som idag omfattar 1,2 miljoner kunder. Vi är stolta över att ha starka varumärken, en effektiv organisation och duktiga medarbetare. Men de konkurrensbegränsningar vi står inför, utan egna flerbandsfrekvenser, tvingade oss till att utvärdera olika alternativ för vår norska verksamhet. Samtidigt som vi tyvärr inte har kunnat hålla fast vid vår ursprungliga strategi, är den föreslagna affären bra för våra kunder, aktieägare och för Tele2 som helhet. Detta är en attraktiv transaktion till en bra värdering och förbättrar våra möjligheter att utmana och förstärka på andra marknader
Mats Granryd, vd och koncernchef för Tele2 AB