Tele2 fortsatt enda svenska operatören i branschorganisationen NGMN

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) förlänger åtagandet i branschorganisationen NGMN. Thomas Helbo, chef för Tele2s teknikorganisation, tillträder rollen som ny styrelsemedlem vid sidan av företagsledare från världens största telekomoperatörer.

2006 var Tele2 en av grundarna till den globala organisationen NGMN (Next Generation Mobile Networks). Syftet var att säkerställa att funktionalitet och prestanda i kommande generationers mobila nätinfrastrukturer, plattformar och enheter möter operatörernas krav och tillfredsställer slutkundens behov och förväntningar. NGMN:s styrelse består av företagsledare från världens största operatörer och Thomas Helbo, chef för Tele2s teknikorganisation, är ny representant från Tele2.

– Jag känner mig hedrad över att få representera den enda svenska operatören i NGMN:s styrgrupp. NGMN har haft väsentlig inverkan på att förädla 4G och bidra till dess nuvarande framgång, och jag ser fram emot att få vara med och definiera nästa generations mobilteknologi. Som en av världens ledande operatörer inom 4G, och den mest energieffektiva mobiloperatören i Sverige, är det tydligt att Tele2 spelar en avgörande roll i utvecklingen av 5G, säger Thomas Helbo, chef för teknikorganisationen på Tele2. 

En av NGMN:s viktigaste uppdrag är att expandera och utveckla den mobila upplevelsen, med ett stort fokus på 5G. Som styrelsemedlem i NGMN var Tele2 med och tog fram ett styrdokument för 5G redan 2015 och har sedan dess löpande bidragit till globala rekommendationer kring den nya generationens mobilnät. Medlemskapet kommer innebära värdefulla fördelar för Tele2s utbyggnad av 5G, och möjligheterna att bidra till ett fullt ut mobilt och uppkopplat svenskt samhälle. 

Läs mer om NGMN här.


För mer information, vänligen kontakta:
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tel: +46 70 522 21 17
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE.
Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Som en av världens ledande operatörer inom 4G, och den mest energieffektiva mobiloperatören i Sverige, är det tydligt att Tele2 spelar en avgörande roll i utvecklingen av 5G
Thomas Helbo, chef för teknikorganisationen på Tele2