Tele2-koncernen blir den första klimatneutrala telekomoperatören i Norden och Baltikum

Stockholm – Som första telekomoperatör i Norden och Baltikum är Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) nu klimatneutralt i den egna verksamheten, med 100 procent förnybar el och återstående utsläpp klimatkompenserade. Koncernens totala koldioxidutsläpp har därmed minskats med över 90 procent, eller 45 000 ton om året.

Tele2 är fast beslutet om att vara ledande inom hållbarhet. Att bli den första klimatneutrala telekomoperatören i Norden och Baltikum, där Tele2 är verksamt, är ett stort och avgörande steg i det arbetet.

– Det här är ett fantastiskt resultat av långsiktiga ansträngningar i både Sverige och Baltikum. Tele2s tjänster har alltid möjliggjort smartare och mer energieffektiva samhällen, men vi får aldrig sluta jobba för att minska vårt egna klimatavtryck. Den här prestationen kommer dessutom bli en bra grund för vår utrullning av 5G-nät senare i år, säger Anders Nilsson, koncern-vd på Tele2.

– Att bli den första klimatneutrala telekomoperatören på våra marknaden är ett väldigt viktigt steg för oss. Människor tenderar att glömma att våra rikstäckande nät kräver en stor mängd el för upprätthålla bred täckning. Jag är säker på att Tele2s arbete kommer att uppmana till högre efterfrågan på hållbar uppkoppling framöver, säger Petras Masiulis, vd för Tele2 i Baltikum.

Från och med april 2020 köper Tele2 100 procent förnybar el och klimatkompenserar för återstående utsläpp, som till exempel kommer från företagsbilar. Som ett resultat har Tele2-koncernens totala koldioxidutsläpp minskat med över 90 procent, eller 45 000 ton om året, vilket är jämförbart med årliga utsläpp från 10 000 genomsnittssvenskar[i].

Långt ifrån klara
Tele2 är nu klimatneutralt i den egna verksamheten (Scope 1 och Scope 2 enligt den väletablerade standarden ”GHG Protocol Corporate Standard”). Tele2 är fast beslutet om att vara ledande inom hållbarhet och vill nu bli den första telekomoperatören på dess marknader som även lyckas uppnå en klimatneutral värdekedja (Scope 3).  

Uppkoppling för en hållbar framtid
Mobil och fast uppkoppling är nödvändigt för nya teknologier som minskar utsläpp. Smartare städer, mer effektiva industrier och minskat behov av persontransporter är bara ett par exempel på att mängden utsläpp som undviks med hjälp av uppkoppling, är mycket större än utsläppen från mobilnäten i sig. Enligt en färsk studie från GSMA och Carbon Trust är andelen utsläpp som undviks med hjälp av mobil kommunikation och teknologi upp till tio gånger större – en tiofaldig positiv inverkan.

Just nu har corona-pandemin bokstavligt talat har stängt ner stora delar av världen. Nu, mer än någonsin, är det uppkoppling som gör det möjligt för människor, företag och offentlig sektor runt om i världen att fortsätta fungera så gott det går.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

[i] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d09ccd1-e0dd-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar