Tele2 länkar samman tidningar i Norrland

Tele2 har tecknat avtal med MittMedia-koncernen om att leverera datakommunikation till koncernens tolv tidningar och deras tryckerier i södra och mellersta Norrland. Avtalet löper över tre år och är värt 7,5 Mkr.
 
MittMedia-koncernen ger totalt ut tolv dagstidningar i Norrland - från Gävle till Örnsköldsvik. Tidningarnas samlade upplaga ligger på cirka 250 000 prenumeranter.
 
Datanätet är uppbyggt kring 100-Mbits-förbindelser, och har full redundans mellan orterna, det vill säga om det blir avbrott på en fibersträcka kan trafiken dirigeras andra hållet. Nätet övervakas dygnet runt av Tele2s driftcentral.
 
- Mediebranschen ställer extremt höga krav på störningsfri kommunikation. Och  marknaden har börjat inse att Tele2 kan leverera den här typen av nätlösningar med hög kvalitet och driftsäkerhet, säger Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2.
 
Genom att länka ihop tidningarna och tryckerierna, kommer MittMedia att kunna erbjuda koncerngemensamma system till de enskilda tidningsbolagen, till exempel system för annonshantering och ekonomisystem.
 
- Förutom att säkra den dagliga tidningsproduktionen, innebär ett gemensamt nät också stora besparingsmöjligheter, säger Maria Jonsson, IT-chef på Allehanda Media och som på uppdrag av MittMedia Service AB ansvarat för upphandlingen.
 
Tidningarna som omfattas av avtalet är Gefle Dagblad, Arbetarbladet, HälsingeKuriren, Ljusnan, Hudiksvalls Tidning, Ljusdals-Posten, Dagbladet, Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehanda, Östersunds-Posten och Länstidningen Östersund. Avtalet tecknades med MittMedia Service AB.
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Markus Täkte, ansvarig för företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 46 88 eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 31 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera