• news.cision.com/
  • Tele2 AB/
  • Tele2 lanserar ny hållbarhetsstrategi med ambitionen att vara ledande inom hållbarhet

Tele2 lanserar ny hållbarhetsstrategi med ambitionen att vara ledande inom hållbarhet

Report this content

Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) lanserar idag bolagets nya hållbarhetsstrategi. Ett omfattande analysarbete, där åsikter har samlats in från över 9 000 interna och externa intressenter, har resulterat i fyra nya fokusområden för Tele2s hållbarhetsarbete framöver. Genom att integrera hållbarhetsstrategin i hela verksamheten har Tele2 som ambition att vara ledande inom hållbarhet.

I april 2020 blev Tele2 som första operatör i Norden och Baltikum klimatneutralt i den egna verksamheten. En viktig milstolpe som samtidigt innebar startskottet för arbetet med Tele2s nya hållbarhetsstrategi, med en högt satt ambition: Att vara ledande inom hållbarhet. Under andra halvan av 2020 genomförde Tele2 ett omfattande analysarbete av tidigare och framtida hållbarhetsarbeten, samt insamling av åsikter från 9 000 medarbetare, konsumenter, företagskunder och investerare.

– Det är viktigt för oss att vårt hållbarhetsengagemang fokuserar på de områden där vi kan göra så stor skillnad som möjligt. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsbete kan gynna både oss, våra kunder och samhället i stort. Genom hållbarhet kan vi både göra skillnad, bli mer effektiva och hitta nya affärsmöjligheter, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Den nya hållbarhetsstrategin kommer att integreras i hela Tele2s verksamhet, i både Sverige och Baltikum. För att främja hållbarhetsagendan ytterligare har tydligt ansvarstagande definierats och en del av ledningens rörliga ersättning är direkt beroende av hållbarhetsmål.

Fyra fokusområden
Tele2s analys visade att det finns ett antal hållbarhetsområden där Tele2 kan göra, eller redan gör, skillnad. Men fyra områden stod ut som speciellt viktiga för både interna och externa intressenter, samtidigt som de ligger i linje med Tele2s affärsstrategi och relevanta FN-mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals). De fyra fokusområdena är:

Främja cirkulär ekonomi för att motverka klimatomställningen – Som en följd av att Tele2 nu är klimatneutralt kommer vi nu fokusera på att påverka vår värdekedjas användning av resurser. Det inkluderar både våra leverantörer och våra kunders vilja att återanvända och återvinna. Att främja cirkulär ekonomi kan dessutom ge Tele2 tillgång till nya affärsmöjligheter..

Maximera vår potential genom mångfald och inkludering – Tele2 tror starkt på att mångfald bidrar till en arbetsplats där talanger kan prestera som bäst. Vi försöker bland annat uppnå en jämn könsbalans bland våra medarbetare till 2023, men kommer också fokusera på andra viktiga mångfaldsperspektiv framöver.

Driva på innovation för hållbarhet Vi ska använda vår teknologi, uppkoppling och expertis för att driva på utvecklingen av produkter och tjänster som ökar effektivitet och skapar hållbara värden. Ett exempel är området IoT (Internet of Things – uppkopplade saker), där vår uppkoppling kan hjälpa till att både övervaka och bevara resurser på ett sätt som ökar effektivitet och reducerar onödiga kostnader.

Skydda barn i ett uppkopplat samhälle – Tele2 kommer fortsätta ta fram teknik och tjänster som driver förändring för att skydda barns upplevelser på internet. Ett exempel är föräldraplattformen Lajka som vi lanserat tillsammans med Prinsparets Stiftelse.

– Vår strategi kommer att driva på, skärpa och fokusera vårt hållbarhetsengagemang. Den inkluderar mätvärden och aktiviteter för varje fokusområde, samt långsiktiga mål som tar oss mot vår ambition att vara ledande inom hållbarhet. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsengagemang leder oss till bättre beslut och mer värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef på Tele2.

Läs gärna mer om våra hållbarhetsområden och mål på www.tele2.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar