Tele2 minskar energiförbrukningen i nätet efter internationellt forskningsprojekt

Report this content

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har som en av flera aktörer framgångsrikt deltagit i det internationella forskningsprojektet “SooGreen”. Syftet var att minska energiförbrukningen i mobilnätet, och som en del av projektet har Tele2 lyckats minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år.Tele2 var en av 16 partners från fem länder som deltog i projektet ”Service Oriented Optimization of Green Mobile Networks” (SooGreen), som pågick mellan 2015 och 2018. Tele2s åtagande handlade om energifokuserad optimering av mobilnäten, vilket innebär utveckling av nät som kan hantera en ökad mängd trafik och samtidigt begränsa energiförbrukningen. Genom att optimera användningen av frekvenser baserat på användning lyckades Tele2 minska elförbrukningen med 2,3 GWh per år i det 4G-nät som Tele2 delar med Telenor Sverige, via det gemensamma bolaget Net4Mobility. Detta motsvarar ungefär 100 villors elförbrukning under ett år.

– SooGreen-projektet hjälpte oss på Tele2 att förstå hur vi kan optimera energiförbrukningen och uppnå systematiska energibesparingar i mobilnätet. Resultatet överträffade förväntningarna och vi är oerhört stolta över att vi lyckades spara motsvarande nästan 100 fristående villors elförbrukning under ett helt år, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Tele2-koncernen.

Mobilnäten står inför en kraftig ökning av datatrafik och ett växande antal nya lösningar och tjänster. SooGreen-initiativet belyser behovet av att minska energiförbrukningen i mobilnätens arkitektur, samtidigt som det tar hänsyn till utvecklingen av smarta elnät. Initiativet har kvalificerat sig som ett av två forskningsprojekt som ska presenteras på Eureka Innovation Summit i maj 2019.

Utlåtande från ”Cooperation for a sustained Leadership in Telecommunications” (Celtic), en del av det mellanstatliga nätverket Eureka:

Det övergripande intrycket av projektet är utmärkt. Recensenter och offentliga myndigheter var mycket imponerade över de presenterade resultaten och innovationerna som utvecklats i projektet. Projektet visade på flera energifördelar i merparten av resultaten, och en spännande analys av fördelar och nackdelar med de olika lösningarna. Projektet presenterade intressanta standardlösningar, relevanta spridningsaktiviteter och tydliga exploateringsplaner. Demonstrationerna var mycket bra och visade tydligt på det arbete som gjorts.

Efter SooGreen-projektet är nu Tele2 tillsammans med flera andra aktörer i startgroparna av ett annat projekt initierat av Celtic. Det kallas ”AI4Green” och fokuserar på hur användningen av artificiell intelligens kan optimera resurser och energiförbrukning. Syftet är att optimera utrustning genom ökad användning av standby-läge.


För mer information, vänligen kontakta:
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2, Tel: +46 70 522 21 17

Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Resultatet överträffade förväntningarna och vi är oerhört stolta över att vi lyckades spara motsvarande nästan 100 fristående villors elförbrukning under ett helt år
Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Tele2-koncernen