Tele2 Russia Holding AB (BB+ enligt Fitch) tillkännager prissättning av sin obligationsemission i Rubel

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) meddelade idag att OJSC Saint-Petersburg Telecom (utgivare), ett dotterbolag till Tele2 Russia Holding AB har stängt böckerna och tillkännagivit prissättningen av sin obligationsemission om 6 miljarder Rubel.

OJSC Saint-Petersburg Telecom, ett dotterbolag till Tele2 Russia Holding AB har stängt boken och tillkännagivit prissättningen av sin obligationsemission på 6 miljarder Rubel. Obligationerna har ett slutförfall om 10 år med en säljoption innebärande en effektiv löptid om 3 år. Böckerna har prissatts till en kupongränta uppgående till 9,10 procent per år. Emittentens åtaganden under obligationen garanteras av Tele2 Russia Holding AB och Tele2 Financial Services AB.

Raiffeisen Bank och VTB Capital är 'Lead-Arrangers' och 'Book-runners' för emissionen.

Ondra Partners har agerat finansiella rådgivare till Tele2 AB.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET.Vi har 34 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,9 miljarder kronor.

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar