Tele2 verkar för antikorruption som del av FNs hållbara utvecklingsmål

Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har tillsammans med nätverket ”Swedish Leadership for Sustainable Development” (SLSD) verkat för att föra in mål om antikorruption i FNs kommande uppsättning av hållbara utvecklingsmål, vilka kommer att ersätta milleniemålen. 

Tele2 är medlem i det svenska nätverket SLSD som har ett tjugotal medlemsföretag och möjliggörs genom Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Nätverksföretagen har åtagit sig att både enskilt och gemensamt arbeta för att minska korruption samt främja etiskt företagande i de länder där de verkar.

Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele2 AB, kommenterar: ”Sedan milleniemålen kom till för mer än tio år sedan har vi upplevt en mycket positiv utveckling. Inom nätverket kände vi dock att en viktig utmaning utelämnats: mål kring antikorruption. Korruption är en tydligt bidragande faktor till fattigdom och diskriminering av mänskliga rättigheter. Inom nätverket bestämde vi oss för att göra någonting åt det. När de ursprungliga milleniemålen sattes var företag knappt involverade i processen överhuvudtaget. Idag sitter vi med och är högst inflytelserika. Det kallar jag framsteg!”

En specifik antikorruptionsgrupp, med bland andra Tele2 och Swedfund, skapades inom nätverket. Tillsammans tog medlemmarna i gruppen fram ett underlag som underströk vikten av att introducera antikorruptionsmål. Detta inkluderades sedermera i den föreslagna ”Post-2015 Development Agenda” som delmål. Delmålen säger att FNs medlemsstater ska "avsevärt minska korruption och mutor i alla dess former" och "utveckla effektiva, ansvarsfulla och öppna institutioner på alla nivåer". Agendan är för närvarande under förhandling och ska antas i New York den 25 september i år.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida, kommenterar: ”Betydelsen av en privat sektor som engagerar sig för hållbar global utveckling blir mer och mer erkänd, både i Sverige och globalt. Privata företag har stor potential i att adressera betydande utmaningar såsom korruption. Sida arbetar aktivt med att främja detta genom att erbjuda olika samarbetsmodeller för den privata sektorn.”

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tel: +46 702 73 48 79.

Viktor Wallström, pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27.

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sedan milleniemålen kom till för mer än tio år sedan har vi upplevt en mycket positiv utveckling. Inom nätverket kände vi dock att en viktig utmaning utelämnats: mål kring antikorruption. Korruption är en tydligt bidragande faktor till fattigdom och diskriminering av mänskliga rättigheter. Inom nätverket bestämde vi oss för att göra någonting åt det. När de ursprungliga milleniemålen sattes var företag knappt involverade i processen överhuvudtaget. Idag sitter vi med och är högst inflytelserika. Det kallar jag framsteg!
Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele2 AB
Betydelsen av en privat sektor som engagerar sig för hållbar global utveckling blir mer och mer erkänd, både i Sverige och globalt. Privata företag har stor potential i att adressera betydande utmaningar såsom korruption. Sida arbetar aktivt med att främja detta genom att erbjuda olika samarbetsmodeller för den privata sektorn.
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida