Tele2 verkar för antikorruption som del av FNs hållbara utvecklingsmål

Stockholm – Tele2 AB, (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har tillsammans med nätverket ”Swedish Leadership for Sustainable Development” (SLSD) verkat för att föra in mål om antikorruption i FNs kommande uppsättning av hållbara utvecklingsmål, vilka kommer att ersätta milleniemålen. 

Tele2 är medlem i det svenska nätverket SLSD som har ett tjugotal medlemsföretag och möjliggörs genom Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Nätverksföretagen har åtagit sig att både enskilt och gemensamt arbeta för att minska korruption samt främja etiskt företagande i de länder där de verkar.

Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele2 AB, kommenterar: ”Sedan milleniemålen kom till för mer än tio år sedan har vi upplevt en mycket positiv utveckling. Inom nätverket kände vi dock att en viktig utmaning utelämnats: mål kring antikorruption. Korruption är en tydligt bidragande faktor till fattigdom och diskriminering av mänskliga rättigheter. Inom nätverket bestämde vi oss för att göra någonting åt det. När de ursprungliga milleniemålen sattes var företag knappt involverade i processen överhuvudtaget. Idag sitter vi med och är högst inflytelserika. Det kallar jag framsteg!”

En specifik antikorruptionsgrupp, med bland andra Tele2 och Swedfund, skapades inom nätverket. Tillsammans tog medlemmarna i gruppen fram ett underlag som underströk vikten av att introducera antikorruptionsmål. Detta inkluderades sedermera i den föreslagna ”Post-2015 Development Agenda” som delmål. Delmålen säger att FNs medlemsstater ska "avsevärt minska korruption och mutor i alla dess former" och "utveckla effektiva, ansvarsfulla och öppna institutioner på alla nivåer". Agendan är för närvarande under förhandling och ska antas i New York den 25 september i år.

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida, kommenterar: ”Betydelsen av en privat sektor som engagerar sig för hållbar global utveckling blir mer och mer erkänd, både i Sverige och globalt. Privata företag har stor potential i att adressera betydande utmaningar såsom korruption. Sida arbetar aktivt med att främja detta genom att erbjuda olika samarbetsmodeller för den privata sektorn.”

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Torstensson, kommunikations- och strategichef, Tele2 AB, Tel: +46 702 73 48 79.

Viktor Wallström, pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27.

Taggar:

Om oss

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sedan milleniemålen kom till för mer än tio år sedan har vi upplevt en mycket positiv utveckling. Inom nätverket kände vi dock att en viktig utmaning utelämnats: mål kring antikorruption. Korruption är en tydligt bidragande faktor till fattigdom och diskriminering av mänskliga rättigheter. Inom nätverket bestämde vi oss för att göra någonting åt det. När de ursprungliga milleniemålen sattes var företag knappt involverade i processen överhuvudtaget. Idag sitter vi med och är högst inflytelserika. Det kallar jag framsteg!
Marie Baumgarts, hållbarhetschef på Tele2 AB
Betydelsen av en privat sektor som engagerar sig för hållbar global utveckling blir mer och mer erkänd, både i Sverige och globalt. Privata företag har stor potential i att adressera betydande utmaningar såsom korruption. Sida arbetar aktivt med att främja detta genom att erbjuda olika samarbetsmodeller för den privata sektorn.
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida