Tele2s framgångsrika hållbarhetsarbete under 2018

Stockholm – Tele2 AB (Tele2) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har idag publicerat företagets hållbarhetsrapport för 2018 på www.tele2.com. Rapporten belyser flera viktiga framsteg och utgör en stark grund för Tele2s hållbarbete framåt under bolagets integrationsresa efter sammanslagningen med Com Hem. 

”Tele2 fortsätter att vara en ansvarsfull utmanare. Hållbarhetsperspektivet finns med i allt vi gör och vi är övertygande om att det gynnar både kunder och medarbetare samt genererar ytterligare värde till våra aktieägare. Vi stärker vårt företag samtidigt som vi bidrar till de samhällen och den värld vi agerar i”, säger Viktor Wallström, kommunikations- och hållbarhetschef, Tele2-koncernen.

Under 2018 har Tele2s hållbarhetsstrategi uppdaterats och förbättrats med tydliga hållbarhetsmål – så kallade ESG-mål (”Environmental, Social and Governance”). För att markera vikten av hållbarhet ännu tydligare har uppfyllnad av dessa mål dessutom kopplats direkt till ersättningen av Tele2s ledningsgrupp.

Tele2s långsiktiga hållbarhetsarbete har under året uppmärksammats med en AAA-gradering av de välkända ESG-analytikerna MSCI. I Equileaps ”2018 Gender Equality Global Report & Ranking” fick Tele2 en sjätteplats globalt. Tele2 har dessutom förbättrat resultaten i Sustainalytics ”ESG Ratings Report”, FTSE Russells ”ESG Rating” och ISS-oekoms ”Corporate Rating”.

Tele2s Hållbarhetsrapport 2018 finns nu tillgänglig på www.tele2.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, Head of Investor Relations, Tel: +46 733 41 41 88
Marc Peeters, Head of Compliance, Phone: +46 70 426 40 33

_________________________________________________________________________

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar