Tele2s styrelse drar tillbaka förslaget om extrautdelning

Report this content

Stockholm – Tele2 ABs (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) styrelse drar tillbaka förslaget om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie till dess att den globala pandemins effekter har blivit tydligare. Styrelsens förslag till årsstämman 2020 om en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie kvarstår. 

Även om Tele2 har en stark balansräkning och motståndskraftig affärsmodell som genererar kassa även i volatila tider, skapar den globala pandemin osäkerhet. Styrelsen anser att det är sunt att behålla en finansiell buffert till dess att längden på, och effekterna av, pandemin har blivit tydligare. Därför har styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman 2020 om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, och senarelägga beslutet.

När pandemins effekter blivit tydligare ämnar styrelsen kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till årsstämman 2020 om en ordinarie utdelning om 5,50 kronor per aktie kvarstår.

Årsstämman 2020 kommer att hållas den 11 maj 2020 klockan 15.00 i Tele2s lokaler på Torshamnsgatan 17 i Kista, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 14.40.


För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40


Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 07:00 CEST.

Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2019 omsatte bolaget 28 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar