Åter normal funktionalitet i Tele2s nät

Den driftstörning som drabbat Tele2s telefonitjänster har lokaliserats till den utrustning som hanterar röstsamtal till och från andra operatörer. Under eftermiddagen har vi slutfört uppgradering av påverkad utrustning. Tele2s kunder har som en följd av detta återfått normal funktionalitet.

Tele2 har fortsatt arbeta med åtgärder som en följd av driftstörningarna som drabbat Tele2s nät under veckan. Fel har lokaliserats till den utrustning som hanterar röstsamtal till och från andra operatörer. Konsekvensen blev störningar mellan Tele2 och andra operatörer, framförallt Telenor, samt inom Tele2s företagsväxlar.

Uppgradering av den påverkade utrustningen har nu slutförts och som en följd har Tele2s kunder åter normal funktionalitet mot samtliga operatörer.

Tele2 ser allvarligt på det inträffade och fortsätter ha höjd beredskap. Vi kommer tillsammans med vår underleverantör utvärdera, analysera och vidta åtgärder för att säkerställa fortsatt full funktionalitet. Vi beklagar de olägenheter störningen har inneburit för våra kunder.

Vi har samtidigt blivit informerade om att andra operatörer har upplevt egna störningar under dagen, vilket även har påverkat Tele2s kunder.

Vi kommer att hålla vår hemsida www.tele2.se uppdaterad med ny information vid behov.


Tele2s presstjänst för media och journalister
+46 8 121 47 400

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE.
Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com

Om oss

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera