Driftstörningen som påverkat Tele2s kunder i utlandet är nu åtgärdad

Den driftstörning som drabbat Tele2s kunder i utlandet är nu avhjälpt.

Under 3-4 augusti kunde Tele2s kunder som befann sig utanför Sverige uppleva problem med att ringa, skicka sms eller surfa. Det felet är nu avhjälpt och drabbade kunders telefoni och data ska nu åter fungera normalt.

Felet konstaterades under fredagen 3 augusti då en av våra internationella underleverantör genomförde en teknisk uppdatering som påverkade Tele2, och andra globala operatörer, negativt. Vi kommer nu tillsammans med vår underleverantör utvärdera vad som orsakade felet, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att detta inte ska ske igen.

Tele2 ser väldigt allvarligt på det inträffade och beklagar de olägenheter som det har inneburit för våra kunder.


Tele2s presstjänst för media och journalister
+46 8 121 47 400                                 
              

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. 
Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Taggar:

Om oss

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera

Dokument & länkar