Tele2 kommenterar gemensam 5G-satsning för Norden

Tele2 ställer sig bakom de nordiska statsministrarnas ambition att göra Norden till den mest integrerade 5G-regionen i världen. 5G-teknologin kommer skapa förutsättningar för att kraftfullt driva på nästa steg i utvecklingen och digitaliseringen av såväl offentlig som privat sektor i de nordiska länderna. Tele2 vill bidra till detta digitaliseringsarbete genom att bygga ett gemensamt 5G-nät i världsklass tillsammans med Telenor i det samägda nätbolaget Net4Mobility.

5G-utbyggnaden kommer att vara central för Sveriges fortsatta och intensifierade digitaliseringsarbete. En framgångsrik, snabb och bred 5G-nätutbyggnad kräver samtidigt, såsom uppmärksammas av de nordiska statsministrarna, stora investeringar och rätt regulatoriska ramverk. Erfarenheter från tidigare teknikgenerationsskiften visar att den starkaste drivkraften bakom snabb och bred utbyggnad av mobilnät med ny teknologi är konkurrens. Alla operatörer vill kunna erbjuda sina kunder, såväl privatpersoner och företag som offentliga förvaltningar, god täckning och kapacitet med den senaste teknologin. Det är denna vilja som driver en snabb och bred nätutbyggnad. Vid bristande konkurrens blir effekten den motsatta.

-       Nätet är kärnan i vår affär. Tack vare vårt väletablerade 4G-nät kommer vi snabbt och flexibelt kunna rulla ut 5G när marknaden är mogen. 700 MHz-bandet har pekats ut som ett av pionjärsbanden för 5G, och därmed kommer 700 MHz-auktionen starkt att påverka förutsättningarna för utbyggnad av 5G i Sverige. Tyvärr är de hittills föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens i nätutbyggnaden. Snarare skapas risker för monopolisering av 5G-tekniken och det oroar oss på Tele2, säger Samuel Skott VD Tele2 Sverige.

Tele2 uppmanar relevanta beslutsfattare att i den kommande svenska 700 MHz-auktionen säkerställa konkurrensen i utbyggnaden av mobilnät i detta frekvensband. Detta skulle kunna uppnås genom att ett spektrumtak som är förankrat i praktiska marknadsförhållanden introducerades i aktionen. Först då skapas förutsättningar för att den 5G-ambition som de nordiska statsministrarna har gett uttryck för kan nås.

Presskontakt  
Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Om oss

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera