Tele2 och Telenor täcker nu 90 procent av Sverige

Tele2 och Telenors satsningar på att förstärka det gemensamma 2G/4G-nätet har nu nått nästa milstolpe.  Man täcker nu 90 procent av Sveriges yta vilket innebär en betydligt bättre samtalskvalitet och en högre och stabilare surfupplevelse för användare i hela landet.

2014 startade Tele2 tillsammans med Telenor en miljardsatsning för att förbättra det gemensamma mobilnätet i hela Sverige. Utbyggnaden, som gjorts inom samarbetsbolaget Net4Mobility, har omfattat basstationer för 4G och 2G. När satsningen inleddes låg yttäckningen på cirka 70 procent. Målet för satsningen var att nätet skulle täcka 90 procent av Sveriges hela yta.

Nu kan Tele2 och Telenor stolt meddela att projektet har nått sitt mål, det gemensamma 2G/4G-nätet täcker i dag 90 procent av Sveriges yta och 99,9 procent av alla svenska medborgare.

-       Vårt mobilnät är ryggraden i Tele2. Vi tror på ett mer uppkopplat Sverige och är oerhört stolta över vad vårt nät möjliggör för både privat- och företagskunder idag. Vi nöjer oss dock inte här. Vi kommer fortsätta investera med samma kraft i befintliga och framtida nät framöver, säger Samuel Skott, vd Tele2 Sverige.

Antalet basstationer har byggts ut med 140 procent i norra Sverige och 40 procent i de södra delarna. Resultatet av nätsatsningen är bättre samtalskvalitet och stabilare surfupplevelse, inte minst eftersom utbyggnaden av 4G även på landsbygden görs på dubbla frekvenser, vilket innebär dubbel kapacitet.

-      Vi har nu kommit en bra bit på vägen i att koppla upp Sverige och störst skillnad märker de som bor och arbetar i mer glesbefolkade områden. På så sätt skapar vi förutsättningar för att nya tjänster som gör livet enklare, effektivare och mer hållbart ska kunna bli tillgängliga för alla, säger Patrik Hofbauer, vd på Telenor Sverige.

Arbetet med utbyggnaden av mobilnätet är långt ifrån klart. I december 2016 beslutade Tele2 och Telenor att fortsätta att fördjupa samarbetet genom att bygga ett gemensamt rikstäckande nät med 5G-teknologi. Detta är en naturlig väg framåt för båda parter eftersom det gemensamma 4G-nätet kommer att utgöra en mycket god grund för en 5G-utbyggnad.

Bifogat finns listan med den procentuella utbyggnationen per län.

För mer information:  

Malin Selander
Press- och PR-chef på Tele2 Sverige
070-426 4006
malin.selander@tele2.com

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Om oss

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar