Tele2 välkomnar delar av förslaget kring nya datalagringsbestämmelser i Sverige

Idag presenterade regeringens utredare sitt förslag på nya datalagringsbestämmelser. Tele2, som aktivt har bidragit i utredningen, välkomnar delar av förslaget som införandet av utökad förhandskontroll, vilket Tele2 länge har efterfrågat. Samtidigt noterar Tele2 att andra delar av förslaget kan behöva utvecklas, såsom lagringens omfattning. Denna brist har påtalats av bland andra Post- och telestyrelsen. 

Tele2 har under många år förespråkat mer balanserade svenska datalagringsbestämmelser. Under utredningen har Tele2 haft en kontinuerlig dialog med både utredare och regeringen och aktivt bidragit med konkreta förslag på hur svensk lagstiftning ska säkerställa en bättre balans mellan personlig integritet och brottsbekämpning. Förslagen från utredningen tillgodoser delar av Tele2:s synpunkter.

 Vi kan konstatera att flera av våra synpunkter har tagits i beaktande. Inte minst är vi nöjda med att utredarens förslag innehåller en utökad förhandskontroll, vilket vi länge har efterfrågat. Det är en viktig skyddsmekanism för den personliga integriteten, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 AB.

Tele2 har ännu inte hunnit studera förslaget i detalj men bekymras av Post- och telestyrelsens särskilda yttrande, som konstaterar att utredningens förslag inte är tillräckligt restriktivt sett till lagringens omfattning.

 Det gör mig bekymrad. I det särskilda yttrandet finns uppgifter om att utredaren tagit lätt på frågan om abonnentuppgifter, det vill säga vem som har en viss IP-adress vid en given tidpunkt. Tele2 har tidigare framfört att de uppgifterna är känsliga ur integritetssynpunkt och bör omfattas av förhandskontroll, säger Stefan Backman.

Myndigheter, organisationer och andra intressenter kommer nu få möjlighet att yttra sig om förslaget innan det kan slutligen kan behandlas av riksdag och regering.

– Nu ska vi sätta oss in i materialet och förstå vad förslaget innebär för våra kunder, brottsbekämpande myndigheter och för oss operatörer. Vi kommer självklart vara delaktiga i det fortsatta samarbetet om nya datalagringsbestämmelser och tydligare utveckla detta i vårt remissvar, avslutar Stefan Backman. 


Presskontakt
 

Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/presrum/ 

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Taggar:

Om oss

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

Prenumerera

Dokument & länkar