Tele2 levererar mobiltelefoni till 20 000 anställda i Stockholms läns landsting

Tele2 har tecknat avtal om mobiltelefontjänster till Stockholms läns landsting. Avtalet innebär att Tele2 ska förse ca 20 000 av landstingets anställda och privata vårdgivare med mobiltelefoni. Landstinget är sedan 1994 kund till Tele2 inom mobiltelefoni och förlänger nu samarbetet i ytterligare två år. − Vi är glada för att Stockholms läns landsting visar fortsatt förtroende för oss och förlänger avtalet, säger Markus Täkte, försäljningsansvarig företagskunder på Tele2. När landstinget väljer oss som enda leverantör av mobiltelefoni är det ännu ett bevis på att vi erbjuder marknadens bästa kombination av tjänstekvalitet och prissättning. I avtalet ingår förutom mobiltelefonabonnemang även tjänsten Mobile Centrex, som ger användaren tillgång till företagsväxelfunktioner i mobiltelefonen. Avtalet tecknas efter det att Stockholms läns landsting tilldelningsbeslut vunnit laga kraft enligt lagen om offentlig upphandling. För mer information om Tele2s tjänster, vänligen besök www.tele2.se För mer information, vänligen kontakta: Markus Täkte, försäljningsansvarig företagskunder, Tele2 Sverige AB, Tel 08-56 26 40 00 eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626

Dokument & länkar