Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Teleca köpte den 8 augusti 204.500 aktier i Pronyx AB. Teleca äger därefter totalt 532.500 aktier som tillsammans representerar 8,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Pronyx AB. Teleca offentliggjorde den 5 juli 2002 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Pronyx AB att förvärva samtliga utestående aktier och konvertibla skuldförbindelser. Ytterligare uppgifter kring erbjudandet finns tillgängliga i ett pressmeddelande daterat den 5 juli 2002. För mer information, kontakta: · Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil 0705-82 56 56 Teleca är ett av Europas ledande konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar