Flaggningsmeddelande

Report this content

Flaggningsmeddelande Teleca köpte den 8 augusti 204.500 aktier i Pronyx AB. Teleca äger därefter totalt 532.500 aktier som tillsammans representerar 8,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Pronyx AB. Teleca offentliggjorde den 5 juli 2002 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Pronyx AB att förvärva samtliga utestående aktier och konvertibla skuldförbindelser. Ytterligare uppgifter kring erbjudandet finns tillgängliga i ett pressmeddelande daterat den 5 juli 2002. För mer information, kontakta: · Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil 0705-82 56 56 Teleca är ett av Europas ledande konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar