Teleca projektleder lansering av nytt tele- och datanät i Storbritannien

Teleca projektleder lansering av nytt tele- och datanät i Storbritannien Teleca har på uppdrag av Ericsson ansvarat för projektledning vid lanseringen av en hybridkonfiguration av ENGINE Integral network i Storbritannien. Beställare är telekombolaget British Telecom som uppgraderar stamnätet för att klara av den ökande tele- och datatrafiken. För Teleca är uppdraget värt 12,5 miljoner kronor. För projektet tillsattes två huvudprojektledare från Teleca för att leda uppdraget samt utveckla ett antal AXE-tillämpningar. - Uppdraget innebär ett genombrott för Ericssons ENGINE Integral och befäster Telecas position som en ledande leverantör av konsulttjänster på marknaden för konvergens inom tele- och datakommunikation. Teleca har genom sina huvudprojektledare haft totalansvar för såväl genomförandet som den totala budgeten för projektet, säger Markus Enholm, telekomchef på dotterbolaget Teleca System Design. British Telecom anlitade Ericsson för leverans av en hybridkonfiguration av telefoniserverkonceptet ENGINE Integral network. Projektet är en del i British Telecoms modernisering och uppgradering av det nuvarande stamnätet som bygger på AXE-teknik. ENGINE Integral network är Ericssons globala multiservicelösning för operatörer och kan hantera höghastighetstjänster inom tal, data och multimedia. Den bygger på paketkopplad bredbandsteknologi som gör det möjligt att integrera traditionell telefoni med IP-baserad trafik i samma nät. För mer information, kontakta: Markus Enholm, telekomchef Teleca System Design, telefon 08-553 910 00, mobil 0703- 79 22 12. Thomas Pantzar, vVD Teleca AB, telefon 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30. Teleca är ett av Europas ledande konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 13 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Teleca is a world-leading expert and supplier of software services for all industries where mobile and wireless solutions are used. We offer world class operations and execution capability, both on-site and offshore. Teleca’s technology experts help the leaders and innovators of the connected devices industries deliver products and services that add new dimensions to the networked community. Our unmatched mobile software solutions, global reach and engineering experience enable you to realize your products and visions. In essence, we help the industry offer users great mobile experiences using turnkey, cost effective solutions with faster time to market. We are increasingly using Open Source Software components and software created by our strategic partner network to make our offerings even more comprehensive – and our customers ever more successful. Due to our unique position in the market place we are able to rapidly understand emerging market trends and needs and to proactively propose solutions to our customers. Telecas scale and global reach are unique. We support our customers wherever they are. Teleca has approximately 2,000 employees in 12 countries in Asia, Europe and North America. Teleca. Engineering mobile solutions.

Dokument & länkar