Teleca rankas högst i Statskontorsupphandling

Report this content

Teleca rankas högst i Statskontorsupphandling Teleca har idag tecknat ett ramavtal med Statskontoret gällande produkter och tjänster för informationsförsörjning för den offentliga sektorn. Vid utvärderingen rankades Teleca högst av de sex företag som utsetts till heltäckande leverantörer. Statskontoret uppskattar det totala värdet på ramavtalet till 300 miljoner kronor under två år. Avtalet gäller för samtliga statliga myndigheter och verk, merparten av Sveriges kommuner och landsting samt ett antal övriga förvaltningar. Syftet med upphandlingen har varit att underlätta myndigheternas utvecklingsarbete genom att tillgodose behovet av IT-stöd för informationsförsörjning, från datafångst och registrering till expediering och arkivering. Detta som ett led i Statskontorets uppdrag att främja 24-timmarsmyndigheten. Avtalet gäller i två år, med möjlighet till ett års förlängning vid utgången av avtalsperioden. - Statskontorets förtroende för Teleca är en viktig kvalitetsstämpel och ett bevis för att vi har en bred och djup kompetens inom det aktuella området, säger Johan Nyberg, VD på Teleca AU-System. Det är extra roligt att bli rankad som etta i detta fall då Statskontorets urvalsprocess ofta är vägledande för andra företags och organisationers upphandlingar. Telecas heltäckande ramavtal omfattar följande områden: · Produkter för e-blanketter, scanning, ärendehantering, dokumenthantering, content management, portaler, sökmotorer samt informationsstrukturering med XML . · Produktrelaterade tjänster i form av tekniskt stöd, utbildning, utveckling samt utformning och implementation av kundspecifika lösningar. · Kvalificerade konsulttjänster i form av förstudier, verksamhetsutveckling, strategi, projektledning, anpassning , integration m m. Telecas erbjudande kompletteras med ett antal produkter från följande ledande leverantörer; Digital Diary, Excosoft, Oracle, Readsoft, Sign On och Verity. För ytterligare information, kontakta: Johan Nyberg, VD, Teleca AU-System AB, mobil 0705-292115 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 15 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar