Teleca slutför outsourcing av utvecklingsverksamhet i Norge

Report this content

Teleca slutför outsourcing av utvecklingsverksamhet i Norge Teleca och Ericsson har slutfört ett outsourcing-avtal som innebär att Ericssons norska utvecklingsverksamhet inom GPRS överförs till Teleca. Den 25 september i år tecknade Teleca och Ericsson ett "Letter of Intent" avseende outsourcing-avtalet och avtalet är nu slutfört. Som en del av avtalet övergår 70 medarbetare från Ericsson till ett nytt dotterbolag i Norge, Teleca Wireless Solutions AS. Avtalet är en del av Telecas strategi att växa på den nordiska marknaden samt att utöka outsourcing-verksamheten. Genom det nya bolaget kommer Teleca att erbjuda Ericsson ett stort urval av tjänster inom utveckling kring GPRS/3G. Teleca har även för avsikt att utöka verksamheten till att omfatta projekt inom GPRS-baserad kommunikation, GPRS roll-out, 3G, mobilt Internet etc. Kunderna finns framförallt bland internationella operatörer och leverantörer inom segmenten Telecom, Automotive och Consumer Electronics. - Vi ser en stor potential i att nu kunna erbjuda ett stort urval av tjänster inom GPRS/3G med Norge som bas till operatörer och leverantörer över hela världen. Avtalet har möjliggjorts genom Telecas starka position på marknaden för outsourcing inom FoU, säger Nick Stammers, VD på Teleca. Avtalet är viktigt eftersom det stärker Telecas position på den nordiska marknaden och ytterligare ökar vår kompetens på den globala marknaden för GPRS och 3G. Verksamheten är mycket högt rankad för dess kompetens, genomförandeförmåga och motivation, och har en erfaren ledning med beprövad "track record". - Vi är alla mycket motiverade och det ska bli stimulerande att arbeta inom Teleca-koncernen. Vi har en unik kompetens som vi vet är efterfrågad av kunder runt hela världen, säger Eivind Madsen, VD på Teleca Wireless Solutions. Outsourcing-avtalet förväntas påverka Telecas resultat positivt och genom effektiviseringar och samarbeten med nya kunder, nå normala Teleca- marginaler inom två år. Konsolidering med Telecas resultat sker från och med den 1/11 2002. För ytterligare information, kontakta: Nick Stammers, VD, Teleca AB, telefon +44 7768 32 35 35 Eivind Madsen, VD, Teleca Wireless Solutions AS, telefon +47 916 03 620 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 14 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar