• news.cision.com/
  • Teleca/
  • Telecas globala affärer inom mobiltelefoni stärks med ett nytt dotterbolag i Korea

Telecas globala affärer inom mobiltelefoni stärks med ett nytt dotterbolag i Korea

Report this content

Telecas globala affärer inom mobiltelefoni stärks med ett nytt dotterbolag i Korea Med stöd av nya order i Asien, med ett uppskattat värde på mer än 8 miljoner USD under senare halvan av fjärde kvartalet 2002, öppnar Teleca nu ett nytt dotterbolag i Seoul, Korea. Det nya bolaget kommer att arbeta med tillväxtmarknaderna i Asien och tillvarata den potential som finns inom mobiltelefoni och konsumentelektronik. Det nya dotterbolaget Teleca Korea kommer att fokusera på programvaruutveckling och systemintegration för mobiltelefoner och konsumentelektronik. Bolaget kommer även att fungera som ett asiatiskt försäljningsnav för Telecas programvaruprodukter AU Mobile Suite och förse den regionala marknaden med stöd och underhåll för produkterna. Under 2002 hade Teleca 12 kunder i Korea med en total omsättning på 4,5 miljoner USD. Inledningsvis kommer ett team med 15 anställda att inrättas under första kvartalet 2003. Detta sker genom en kombination av nyanställningar och omplacering av ingenjörer som för närvarande är anställda av Teleca Mobile Technologies och arbetar i Korea. I takt med efterfrågan kommer ytterligare anställningar att ske under 2003. - Teleca har en mycket stark ställning på mobiltelefonmarknaden idag. Åtskilliga avtal på hög nivå med mobiltelefontillverkare gör att vår framtid ser mycket lovande ut, säger Joakim Nydemark, VD på Teleca Mobile Technologies. De asiatiska och speciellt de koreanska och kinesiska marknaderna inom mobil kommunikation är de snabbast växande i världen. Outsourcing- trenden bland mobiltelefontillverkare ökar möjligheterna ytterligare på den asiatiska marknaden. Under den senare halvan av fjärde kvartalet 2002 tecknade Teleca nya order i Asien till ett värde av mer än 8 miljoner USD. Dessa order inkluderar FoU, systemintegration och försäljning av Telecas applikationsprogramvara för mobiltelefoner, AU Mobile Suite. Avtalen kommer från kunder i Kina, Japan, Korea, Taiwan och Thailand. - Telecas globala strategi för mobiltelefonmarknaden är mycket framgångsrik. Nya order under fjärde kvartalet har stärkt Telecas orderbok betydligt och kommer att generera intäkter under 2003 och 2004 säger Nick Stammers, VD på Teleca AB. För mer information, kontakta * Nick Stammers, VD, Teleca AB, +44-7768 32 35 35 * Joakim Nydemark, VD, Teleca Mobile Technologies, 0706 351 609 * David Hwang, VD, Teleca Korea Corp, +82-1199 582 801 Teleca är ett europeiskt konsultföretag inom ny teknik och FoU. Vår affärsidé är att stärka kundernas position på marknaden och att korta deras utvecklingstider. Det gör vi genom att erbjuda professionella team med specialistkompetens som arbetar tillsammans med utvecklingsintensiva företag världen över. Koncernen har mer än 2 300 anställda i 15 länder med en stark position i Norden, Storbritannien och Frankrike. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract40. www.teleca.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar