TeleComputing kvalitetscertifierad enligt ISO9001

TeleComputing är från och med april 2013 kvalitetscertifierad enligt ISO9001:2008. Denna certifiering innebär att TeleComputings processer för både kundhantering och interna processer har kvalitet i fokus.

TeleComputing var kvalitetscertifierad enligt ISO9001:2008 i Norge sedan tidigare, men certifierade tidigt i april 2013 även den svenska verksamheten.

- Jag ser denna certifiering som ett kvitto på vårt målmedvetna arbete med att alltid ha kvalitet i fokus, säger Johan Wernberg, VD TeleComputing. Kvalitet är en av våra fyra kärnvärderingar: Kvalitet, Driv, Närhet, Inspiration. Värderingen kvalitet sammanfattar vi i: ’TeleComputing stämmer av förväntningar. Vi tar ansvar och levererar det vi har lovat. Vi är professionella och lönsamma för våra kunder och oss själva. Våra lösningar gör IT enkelt och skapar mervärden för våra kunder’. Men vårt arbete slutar inte bara för att vi nu har certifierat oss, certifieringen ställer krav på att vi har processer för att säkerställa och upprätthålla kvalitet över tid.

Saxat från SIS hemsida om ISO9001:

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

 ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

• Ledarskap

• Kundfokus

• Processinriktning

• Systemangreppssätt för ledning

• Medarbetarnas engagemang

• Faktabaserade beslut

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

• Ständiga förbättringar


För mer information, kontakta:

TeleComputing Sweden AB: Johan Wernberg, VD, tel: 0733-55 09 36
 e-post: johan.wernberg@telecomputing.se

Om TeleComputing

TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska SMB-marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande och miljövänliga lösningar inom IT-drift, outsourcing, IT OnDemand och tillhörande SaaS-tjänster (Software as a Service). Dotterbolaget Kentor är systemintegratörer som erbjuder kvalificerade bransch- och verksamhetsspecialister, systemutveckling samt IT-rådgivning. Koncernen har 700 anställda på 7 orter i 3 länder och ca 800 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet) som ISO14001 (miljö). För mer information se www.telecomputing.se

Taggar:

Om oss

TeleComputing är en av Nordens ledande specialister på molntjänster. Vi har levererat marknadsledande och miljövänliga IT-lösningar till små och mellanstora företag och organisationer i Norden under nästan 20 år. Koncernen har ca 1 000 medarbetare på 7 orter i 3 länder, varav mer än hälften finns i Sverige, samt upp emot 1 300 kunder.