• news.cision.com/
  • Telelogic/
  • Telelogic DocExpress hjälper BAE SYSTEMS uppnå ROI inom ett år för automatiserad dokumentgenerering

Telelogic DocExpress hjälper BAE SYSTEMS uppnå ROI inom ett år för automatiserad dokumentgenerering

Report this content

Telelogic DocExpress hjälper BAE SYSTEMS uppnå ROI inom ett år för automatiserad dokumentgenerering MALMÖ - 14 oktober, 2002 - Telelogics (O-listan/TLOG) verktyg för automatiserad dokumentgenerering har använts av BAE SYSTEMS med mycket positivt resultat. BAE SYSTEMS har redan inom det första året uppnått besparingar som överstiger investeringen i verktyget. "Det sparar så mycket tid. Genom att inte behöva använda manuella processer för att producera våra dokument betalar DocExpress/Word sig redan under det första året," sade Mary Schweizer, senior engineering specialist vid BAE SYSTEMS. Ett team av 200 ingenjörer som arbetar med ett projekt för att systematisera programvaran inom BAE SYSTEMS Mission Solutions behövde producera och underhålla mer än 20 interna rapporter. Dessa rapporter baseras på projektinformation i DOORS, Telelogics verktyg för kravhantering. Varje rapport var upp till 70 sidor lång och krävde tidigare flera veckors manuellt arbete för att skapa. Ungefär 25% av varje rapport innehöll information som behövde genereras från DOORS. "Vaje gång vårt team skulle producera en rapport behövde vi gå in i DOORS, kopiera informationen stycke för stycke och därefter klippa in det i våra dokument," enligt Schweitzer. "Det var en helt manuell process och det var ofta betydande förändringar av informationen under arbetet." Det var svårt att spåra alla dessa förändringar i rapporterna - utan en automatiserad process hände det ofta att gamla krav missades. Att uppnå en konsistent, professionell formattering och layout var också en stor utmaning. Genom att automatisera gereneringen av dokument med DocExpress uppnåddes ytterligare fördelar. Efter att ha implementerat DocExpress behövdes endast mallar i Word skapas för de olika rapporterna. "Genom att generera rapporterna automatiskt behöver vi inte längre oroa oss för konsistensen. När ett krav ändras kan vi vara säkra på att kravet automatiskt uppdateras i rapporten," enligt Schweitzer. "Det bästa av allt är att detta sker automatiskt. Det som tidigare brukade ta veckor av arbete att utföra , kan vi nu göra genom att uppdatera dokumenten med ett enkelt musklick." BAE SYSTEMS Mission Solutions, baserade i San Diego, USA lägger stor vikt vid processer, vilket bevisas av deras nyligen uppnådda SEI Nivå 4 på CMM-skalan som är en kvalitetsstandard för programvaruutveckling. Denna kvalitetsnivå, som idag endast uppnåtts av sex procent av samtliga programvarubolag i världen, visar på mognadsgraden och konsistensen i utvecklingsprocesserna inom Mission Solutions olika projekt. Divisionen är i färd med att implementera nya processer för att uppnå den högsta kvalitetsnivån, nivå 5. Spårbarhet genom hela livscykeln för produktutvecklingen är kritiskt för att uppnå detta. "Vår vision är att göra system och programvaruutveckling mer effektivt och lönsamt genom att erbjuda kraftfulla verktyg som automatiserar mycket av manuella rutinprocesser som kan skapa mycket problem. BAE SYSTEMS erfarenhet av DocExpress är ett perfekt exempel på hur automatiserade uppgifter kan frigöra resurser för mer affärskritiska och lönsamma arbetsuppgifter," enligt Scott Raskin, president Telelogic Americas och Asia/Pacific. Om DocExpress DocExpress är industrins bäst integrerade produkt för automatiserad dokumentgenerering. Verktyget erbjuder automatisk dokumentation genom att kombinera data från flera olika verktyg i ett enda, tydligt format. Det möjliggör automatiskt uppdatering av ett dokuments innehåll genom en enkel åtgärd, vilket möjliggör ständigt uppdaterad projektdokumentation i ett konsistent format som enkelt kan definieras av användaren. Om BAE SYSTEMS BAE SYSTEMS är en av världens ledande systemintegratörer inom flyg- och försvarsindustrin. Koncernen har mer än 100.000 anställda, inklusive olika Joint Ventures, och omsätter årligen ca 13 miljarder £. BAE SYSTEMS North America är ett högteknologiföretag med fler än 22.000 anställda i 29 stater över hela USA. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag mer än 900 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Ingemar Ljungdahl Fredrik Sjöholm Chief Technology Officer Director Investor Relations Tfn: 040-650 00 00 Tfn: 040-650 65 22 E-mail: E-mail: ingemar.ljungdahl@telelogic.com fredrik.sjoholm@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar