• news.cision.com/
  • Telelogic/
  • Telelogic Tau®/Tester(TM) 2.0 förenklar system- och integrationstestning av avancerade system och programvara

Telelogic Tau®/Tester(TM) 2.0 förenklar system- och integrationstestning av avancerade system och programvara

Report this content

Telelogic Tau®/Tester(TM) 2.0 förenklar system- och integrationstestning av avancerade system och programvara MALMÖ - 11 november, 2002 - Telelogics (O-listan/TLOG) har idag lanserat Telelogic Tau Tester 2.0, den senaste versionen av verktyget för att utveckla och genomföra avancerade system- och integrationstester. Verktyget baseras på det standardiserade testspråket TTCN-3 och är därmed idealiskt för avancerad testning av programvara inom flera olika industrier, såsom telekom, flyg/försvar och bilindustrin. Tau/Tester 2.0 bildar tillsammans med de nyligen lanserade Tau/Developer(TM) och Tau/Architect(TM) Telelogics nya generation av integrerade utvecklings- och testverktyg för avancerade realtidssystem och programvara. Med Tau/Tester 2.0 är det nu möjligt att införa en enda miljö för att utföra och utveckla system- och integrationstester på flera olika testplattformar koordinerade från en arbetsplats. Än mer betydelsefullt är att testingenjörer nu kan utveckla, ladda ned, utföra och följa en mängd olika tester utan att behöva behärska flera olika testspråk eller kunna detaljer om varje enskild testutrustning. "Tau/Tester 2.0 möjliggör för testingenjörerna att kunna fokusera på högre nivåer av värdeskapande testaktiviteter snarare än att behöva kunna detaljerna för varje testplattform, sade Ingemar Ljungdahl, Telelogics chief technology officer. "Genom att automatisera många manuella processer kan testingenjörerna fokusera mer på testystemets funktionalitetet så att eventuella fel kan upptäckas tidigare i utvecklingsprocessen. Detta förbättrar produktiviteten avsevärt och gör det möjligt att leverera applikationer med hög kvalitet både snabbare och billigare." Migration av existerande testsviter till ett nytt standardiserat testspråk Med releasen av Tau/Tester 2.0 erbjuder Telelogic en migrationsväg till det standardiserade testspråket TTCN-3 för användare av Telelogic Tau TTCN Suite och andra verktyg som stödjer den tidigare versionen av testspråket, TTCN-2. I synnerhet inom telekomindustrin har många existerande projekt ett stort antal tester definierade i TTCN-2. Dessa kan nu återanvändas i Tau/Tester 2.0. TTCN-2 till TTCN-3 översättningen är gjord av en av Telelogics partner, Strategic Test Solutions. TTCN-3 erbjuder kraftigt förbättrade funktioner för telekomindustrin (exempelvis inom 3GPP) och erbjuder samma fördelar även till andra segment, som exempelvis flyg/försvarsindustrin och bilindustrin. Industriacceptans Combitech Systems baserar utvecklingen av sin senaste produkt, StarTest på Tau/Tester. StarTest möjliggör funktions- och regressionstestning av komplexa system inom bilindustrin. StarTest baseras på StarFrec, en produkt som redan idag används för realtidstestning av två av de vanligaste databussarna i nyutvecklade fordon, MOST och CAN. Med Tau/Tester kan tester utvecklade i TTCN-3 användas för systemtest av MOST och CAN. "TTCN-3 uppfyller bildinsutrins krav avseende MOST och CAN testning och vi är övertygade om att telelogic Tau/Tester erbjuder den bästa miljön för testutveckling, testgenomförande och analys i TTCN-3. Vi har redan fått mycket positiva reaktioner på vår StarTest lösning från biltillverkare och underleverantörer," sade Fredrik Mattsson, StarTest product manager, Combitech Systems AB, Trollhättan. Integration med Telelogics nyligen lanserade utvecklingsverktyg - Tau Generation2 Tau/Tester är en integrerad del av Telelogics nyligen lanserade Tau Generation2 utvecklingsverktyg, omfattande Tay/Architect för att modellera stora och komplexa system och Tau/Developer för att designa och utveckla realtidsprogramvara. Förutom ett gemensamt användargränssnitt för samtliga verktyg kan användaren även arbeta i samma verktygsmiljö med UML för system-, och programvarauutveckling och TTCN för testning. För mer detaljer om förbättringarna i Tau Tester 2.0 hänvisas till den engelska versionen av press releasen. Om Strategic Test Solutions Strategic Test Solutions Ltd (STS) är en ledande leverantör av testlösningar för 3GPP och erbjuder innovativa programvarutestlösningar och konsultverksamhet inom TTCN-3 till kommunikationsindustrin. Baserade i Nottingham, UK, planerar STS för ytterligare utvecklingscenter i Europa under det kommande året. STS målsättning är att erbjuda kraftfulla, lätthanterliga och kostnadseffektiva lösningar för testning av programvara till telekomindustrin. Om Combitech Solutions Combitech Solutions är en ledande utvecklare av avancerade och integrerade hårdvaru- och programvarulösningar för inbyggda system. Inom detta område arbetar företaget med systemdesign och programvaruutveckling, elekronisk engineering, processoptimering och utbildning. Combitech Systems har idag ca 300 anställda. Företaget är ett helägt dotterbolag till Saab AB. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Saab-gruppen täcker ett brett spektrum av kompetens och resurser inom olika typer av systemintegration. Om Telelogic (O-listan/TLOG) Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag mer än 900 anställda runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com Kontakter: Ingemar Ljungdahl Fredrik Sjöholm Chief Technology Officer Director Investor Relations Tfn: 040-650 00 00 Tfn: 040-650 65 22 E-mail: E-mail: ingemar.ljungdahl@telelogic.com fredrik.sjoholm@telelogic.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/11/20021111BIT00690/wkr0002.pdf

Dokument & länkar