Sonera säljer sin mobila satellit-del till Telemar Scandinavia

Sonera säljer sin mobila satellit-del till Telemar Scandinavia En internationell företagsgrupp bestående av Compagnia Generale Telemar S.p.A. i Italien och Lagumar Marine AB, Sverige, har förvärvat den finska mobila satellit-delen från Sonera. Telemar Finland, en avdelning i Telemar Satellite Services AB, har tagit över Soneras samtliga affärsverksamheter inom området mobil satellitkommunikation, inklusive Inmarsat, Iridium and Globalstar samt E- post och datatjänsterna via satellit. Berörd personal i Sonera övergår till Telemar Telemar Finland tar också över ansvaret för den finska trafikavräkningen via FI01. Man kommer också att ta över de mobila satellit-tjänsterna från Soneras fasta nät och GSM nät i Finland. Telemar Finland kommer också att tillhandahålla asymmetriska bredbandstjänster för såväl maritima som landbaserade kunder, som inte har möjlighet att få dessa tjänster via de stationära näten. Tjänsterna kommer att erbjudas med den senaste utvecklade tekniken för DVP/IP plattformar för asymmetriska bredbandstjänster, vilka nyligen förvärvades av Telemar Scandinavia AB från Telias Satellite Division. "Förvärvet av Sonera Mobile Satellite Services är ytterligare ett viktigt steg framåt för den internationella utvecklingen av vår företagsgrupp med målsättningen att bli en av de främsta leverantörerna av elektroniska och mobila satellittjänster specialiserade på avancerade lösningar och system, i första hand för den marina näringen, men också för landbaserade företag. Vår avsikt och strävan är att ge Telemar Finland allt stöd och de resurser som behövs för att bibehålla och utveckla den utomordentligt höga teknologiska nivå och standard som redan finns i företaget genom den personal som vi med glädje välkomnar till vårt nya Telemar Finland ", säger Bruno Musella, verkställande direktör för Compagnia Generale Telemar S.p.a. och styrelsens ordförande i Telemar Scandinavia. Lars Brödje, Verkställande direktör för Telemar Scandinavia AB säger: "Genom förvärvet av de bägge mobila satellit-tjänsterna från Telia och Sonera, samt de satellitbaserade DVB/IP bredbandstjänsterna från Telia, har vi lyckats skapa en solid bas för fortsatt stark utveckling inom den snabbt växande och mycket konkurrensutsatta området mobil satellitkommunikation och bredbandskommunikation via satellit, vilken bygger på den unika kompetens som utvecklats under många år inom Telia och Sonera i nära samarbete med nordiska och internationella maritima och landbaserade mobila kunder" "Genom Telemar får vi en finansiellt stark internationell partner, som genom mångårig verksamhet haft en tydlig fokusering på maritima kommunikations- och IT-lösningar. Detta ger oss starkt ökade möjligheter att vidareutveckla denna sida av vår verksamhet, men också erbjuda nya bredbandsprodukter och att ge en ännu bättre service till våra kunder inom såväl sjöfartsnäringen som den landmobila sektorn." säger Per-Erik Sahlén, chef för Telemar Satellite Services. C G Telemar S.p.a, med säte i Rom, bildades redan 1947. Telemargruppens företag driver idag verksamhet i Italien, USA, England, Norge, Sverige och nu också i Finland. I tillägg till världsomspännande försäljning och installation av utrustning för kommunikation, IT och navigation är Telemar en av väldens största oberoende leverantörer av Inmarsat airtime. Telemar's årliga omsättning är ca. 50 millioner Euro. För ytterligare information kontakta: Bruno Musella Lars Brödje Managing Director Managing Director C.G. Telemar S.p.a. Telemar Scandinavia AB Phone + 39 06 322 18 00 Phone +46 705 94 16 13 Per-Erik Sahlén Jan-Aslak Lang General Manager General Manager Telemar Satellite Services AB Telemar Finland Phone + 46 31 89 73 41 Phone +358 400 234 563 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar