Telemar Scandinavia övertar TeliaSonera Sveriges verksamhet inom Mobil Satellit

Report this content

Telemar Scandinavia övertar TeliaSonera Sveriges verksamhet inom Mobil Satellit En internationell företagsgrupp bestående av Compagnia Generale Telemar S.p.A., Rom och Lagumar Marine AB, Göteborg, har bildat TELEMAR SCANDINAVIA AB och förvärvat 100% av aktierna i Telia Maricom AB. Telia Maricom AB, kommer att fortsätta sin verksamhet under namnet TELEMAR SATELLITE SERVICES AB, och övertar Telias samtliga verksamheter inom området mobil satellit som omfattar: Inmarsat, Iridium, Globalstar samt drift av tillhörande E-mail/datatjänster och det svenska telexnätet. All nuvarande personal i Telia Maricom AB följer med till det nya företaget. TELEMAR SCANDINAVIA AB har också tagit över avancerad teknik i form av produktionsplattformar för DVB/IP, dvs. asymmetriska bredbandstjänster, från Telias Division Satellit. "Förvärvet av Telia Maricom AB och resurserna för bredband, är ett viktigt steg i den internationella utvecklingen av Telemar-gruppen, med strävan att skapa en av de mest betydande organisationerna inom elektronik och mobil satellitkommunikation, specialiserad på avancerade lösningar och system till sjöfartsnäringen. Vi kommer att ge TELEMAR SATELLITE SERVICES AB allt det stöd och de resurser som krävs för att upprätthålla och utveckla den mycket höga tekniska nivå och den allmänna standard som redan finns i företagsstrukturen och hos den personal som nu övergår till oss", säger Bruno Musella, verkställande direktör för C. G. Telemar S.p.A., och styrelseordförande i Telemar Scandinavia. "Genom förvärvet av Telias mobila satellitverksamhet, och de satellitbaserade DVB/IP bredbandstjänsterna, har vi skapat förutsättningar för en fortsatt stark utveckling inom dessa konkurrensintensiva områden. Denna starka bas är byggd på den unika kompetens som utvecklats under många år inom Telia, i nära samarbete med svenska och utländska maritima och mobila kunder", säger Lars Brödje, verkställande direktör för Telemar Scandinavia AB. Per-Erik Sahlén, chef för Telemar Satellite Services säger: "I Telemar får vi en finansiellt stark internationell partner, som genom mångårig verksamhet har haft en tydlig fokusering på maritima kommunikations- och IT-lösningar. Detta ger oss starkt ökade möjligheter att vidareutveckla denna sida av vår verksamhet, men också erbjuda nya bredbandsprodukter och att ge en ännu bättre service till våra kunder inom såväl sjöfartsnäringen som den landmobila sektorn" C G Telemar S.p.A, med säte i Rom, bildades redan 1947. Telemar-gruppens företag driver idag verksamhet i Italien, England, USA, Norge och nu i Sverige. I tillägg till världsomspännande försäljning och installation av utrustning för kommunikation, IT och navigation, är Telemar en av världens största oberoende leverantörer av Inmarsat airtime. Telemar har en årsomsättning av ca 50 millioner Euro. För ytterligare information, vänligen kontakta: Bruno Musella C.G. Telemar S.p.A. Tfn: +39 06 322 18 00 Lars Brödje Telemar Scandinavia AB Tfn: +46 705 94 16 13 Per-ErikSahlén TelemarSatellite Services AB Tfn: +46 31 89 73 41 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT01020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar