Telenor / Utfors i prestigeaffär med Linköpings Universitet

Report this content

Telenor / Utfors har tecknat ett avtal gällande telefoni och datakommunikation med Linköpings Universitet. Avtalet är värt 4,4 mkr under avtalsperioden.

Det nya Telenor i Sverige, som är en sammanslagning av Telenor Business Solutions och Utfors har tecknat en prestigeorder med Linköpings Universitet.

Avtalet omfattar såväl telefoni som fiber och löper över 2 år. Omfattningen är ca 4,4 miljoner kronor.

- Det är en bra lösning för oss på Linköpings Universitet som Telenor levererar. De har varit lyhörda för våra behov, samtidigt som de har ett konkurrenskraftigt erbjudande, säger Björn Hagvall, projektledare på Linköpings Universitet.

Universitetet i Linköping bildades 1970. Huvuddelen av verksamheten är koncentrerad till Kommunerna Linköping och Norrköping. Universitetet har 25 000 studenter och 4000 anställda.

För det nya Telenor i Sverige är affären ännu en bekräftelse på företagets framgångar inom företagskommunikation. Nyligen tecknades även ett stort avtal med AMS.

- Det nya Telenor i Sverige är en verklig utmanare på den svenska marknaden med innovativ teknik och banbrytande lösningar. Detta kombinerat med en stark finansiell ställning ger den trygghet som kunderna idag kräver. Det är extra kul att ett ledande universitet, som det i Linköping, med höga krav på tillgänglighet och säkerhet väljer Telenor. Detta är ett bra bevis på styrkan att kombinera Telenors och Utfors verksamhet , säger Björn Johan Flakstad, VD för Telenor / Utfors i Sverige.

För mer information
Markus Boberg, Kommunikationsdirektör, Telenor / Utfors, tfn + 46 8 5878 8100 eller 070-848 3016