Telenor drar tillbaka bud på Song

Report this content

Telenor Business Solutions AS säger idag upp den uppgörelse med Song Networks Holding AB som presenterades den 9:e juli. Uppgörelsen omfattade bland annat ett erbjudande om att medverka vid en finansiell rekonstruktion av Song Networks.

"Bristen på framsteg i förhandlingarna mellan Song Networks och dess obligationsägare angående vårt erbjudande och de tydliga indikationerna på att obligationsägarna vill att Song Networks undersöker ytterligare alternativ, gör att vi valt att ta det här steget", säger Morten Lundal, VD Telenor Business Solutions AS.

"Vi tror fortfarande på den industriella och finansiella logiken i det föreslagna avtalet. Vi arbetar vidare för att finna finansiellt sunda möjligheter som ytterligare utvecklar Telenor Business Solutions starka position i Norden", säger Morten Lundal.

För mer information

Koncernfrågor
Arne Cartridge, Director Communications, Telenor Business Solutions AS, arne.cartridge@telenor.com, +47 479 009 00

Frågor angående Telenor Business Solutions AB (Sverige)
Erik Wikander, Informationschef, Telenor Business Solutions AB,
erik.wikander@telenor.se, 0734-41 76 99

Pressmeddelande
Stockholm, 2002-08-13