​Ny rapport: Sverige har stora utmaningar med effektiv mobilutbyggnad – Stockholm sist bland svenska kommuner

Report this content

Telenors digitaliseringsindex som analyserar 60 nordiska kommuner slår fast att Sverige behöver smidigare bygglovsprocesser och att kommuner planerar för telekommunikation i detaljplaner för att få en effektiv utbyggnad av det svenska 5G-mobilnätet.

Idag presenterar Telenor resultaten från det nordiska digitaliseringsindexet Nordic Digital Municipality Index (NDMI) där man analyserat 60 olika kommuner från Norge, Sverige, Danmark och Finland för att uppskatta hur redo kommunerna är på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Rapporten som undersöker tre parametrar; effektiv mobilutbyggnad, digitala tjänster och smarta kommuner slår fast att Sverige står dåligt rustat en effektiv mobilutbyggnad och att huvudstaden hamnar sist bland de svenska kommunerna.

- Vi lanserar nu vår största nätsatsning någonsin i Sverige med bygget av ett rikstäckande 5G-nät. Det innebär att vi kommer skapa förutsättningar för hela landet att leva och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Nu krävs det att svenska kommuner blir bättre på att planera för framtida telekommunikation, att regeringen effektiviserar bygglovsprocesserna och att vi som operatör krokar arm med kommunerna för att skapa samsyn kring hur vi på bästa möjliga sätt bygger ut 5G till hela Sverige, säger Andres Suazo nätexpert på Telenor Sverige.

Telenors rapport visar att andelen mobilsiter på kommunal mark är betydligt högre i Sverige än i de övriga nordiska grannländerna. I Sverige är andelen siter på kommunal mark 25 procent – till skillnad mot exempelvis Finlands 10 procent. För att planera telekommunikation och bygga mobilsiter på kommunal mark som ska komma Sveriges medborgare till gagn krävs effektiva processer. Här faller svenska kommuner efter. Likaså när rapporten tittar på möjligheten att bygga ut mobilnätet på kommunal mark i specifika storstadsområden, vilket är särskilt problematiskt eftersom det är i storstäder som behovet av att bygga ut nätet kommer att vara som störst.

Falköping och Piteå är bäst i Sverige – men Sverige faller efter Danmark och Norge
Rapporten visar att Falköping och Piteå är de kommuner i Sverige som är bäst på effektiv mobilutbyggnad, på plats 16 respektive 17 i Norden. Falköping/Piteå med (5.9) och dock är långt efter norska Grimstad som får högst poäng i Norden (8.5). Totalt sett är små och mellanstora kommuner bättre än stora kommuner. Små kommuner en sammanvägd poäng på (5.1), mellanstora (5.2) och stora kommuner (4.1).

Rapporten visar att Sverige ligger efter grannländerna Norge och Danmark. I Sverige är det stora kommuner som får lägst betyg, mycket på grund av problem med trögrörlig bygglovsprocess. De stora svenska kommunerna är i rapporten Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Uppsala.

Samtliga huvudstäder får lågt poäng. Stockholm (3.1) hamnar på plats 48 vilket är sist bland de svenska kommunerna. Köpenhamn hamnar på plats 45 medan Helsingfors (1.8) och Oslo (1.4) bara hamnar på plats 58 respektive 60.

Danmark är generellt bäst i kategorin och de stora danska kommunerna har dubbelt så höga poäng som Sveriges motsvarighet (8.0 mot 4.0.) Danmarks goda resultat når man enligt rapporten tack vare framgångsrika och effektiva processer mellan operatörer och kommuner när nya siter planeras.

Göteborg mer digitalt än Stockholm
Utöver parametern effektiv mobilutbyggnad har Telenor även undersökt kommunernas digitala erbjudande och förmåga att leverera smarta tjänster till medborgarna. Sammanräknat de tre undersökta parametrarna så är Göteborg är den kommun som får högst poäng i Sverige. Göteborg hamnar på en fjärde plats i Norden (7.1) och Stockholm på plats 8 (6.9). Aalborg i Danmark får högst poäng (8.3) och följs av Baerum i Norge (7.7). Norge har totalt 5 kommuner på topp 10. Oslo och Helsingfors hamnar utanför topp 10, på plats 18 respektive 20. De stora nordiska kommunerna har sammanräknat högre poäng än de mindre kommunerna.

Läs rapporten i sin helhet:
https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2020/09/Nordic-Digital-Municipality-Index-2020.pdf

Så bra rustade är de svenska kommunerna för effektiv mobilutbyggnad (i rapporten: Mobile Network Deployment Score)
1. Grimstad 8.5
16. Falköping 5.9
17. Piteå 5.9
20. Lycksele 5.6
22. Hudiksvall 5.4
28. Vimmerby 4.7
33. Malmö 4.5
34. Berg 4.4
35. Uppsala 4.4
37. Göteborg 4.2
38. Eslövs 4.2
38. Munkedal 4.2
38. Sjöbo 4.2
38. Oskarshamn 4.2
44. Linköping 4.0
48. Stockholm 3.1
60. Oslo 1.4

Frågeställningarna som omfattar parametern effektiv mobilutbyggnad (i rapporten: Mobile Network Deployment Score)

Digital tillgänglighet och effektivitet
Hur ser operatörernas möjligheter ut för att bygga siter på kommunal mark?
Hur effektiv är den mobila utbyggnaden och samarbetet mellan operatören och kommun?

Antal mobilsiter och kostnad
Hur många mobilsiter och till vilken kostnad har operatörerna lyckats bygga på privat mark i kommunen?
Hur många mobilsiter och till vilken kostnad har operatörerna lyckats bygga på kommunal mark?
Vad är det genomsnittliga inköpspriset för privatpersoner (bostäder) i kommunen?

Bygglovsgodkännande
Hur effektiv är nuvarande godkännandeprocess för nya mobilsiter i kommunen?

Detaljplan för telekommunikation
Har kommunen en detaljplan för utbyggnad av telekommunikation?

Sammanräknat resultat på landsnivå
Norge 6.0
Danmark 5.6
Sverige 5.1
Finland 4.4

Sammanräknat resultat på kommunnivå
Stora kommuner 6.6
Mellanstora kommuner 5.0
Små kommuner 4.3

Svenska kommuner som omfattas av rapporten
Sjöbo
Munkedal
Vimmerby
Lycksele
Berg
Eslöv
Falköping
Oskarshamn
Piteå
Hudiksvall
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping

Prenumerera

Media

Media