Pilotprojekt med 5G skapar möjligheter för skogsbruket

Report this content

Telenor och Ericsson levererar privat 5G-utrustning till Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Ett pilotprojekt ska utforska hur 5G kan användas för fjärrstyrning av skogsmaskiner och på så sätt göra positiv skillnad för såväl skogsindustrin som för medarbetarna inom näringen.

Projektet blir det första som jämför uppkoppling mot lokal 5G-station med andra tekniker för att se på vilka avstånd fjärrstyrning är möjlig och vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.

- Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften för både det svenska och det nordiska skogsbruket. Det kan också i grunden förbättra arbetsmiljön för operatörerna, minska antalet olyckor och leda till ett ökat intresse för yrken inom skogsbruket, säger Petrus Jönsson, biträdande programchef på Skogforsk.

För att fjärrstyrning i skogsmiljö ska fungera säkert krävs hög överföringshastighet av video i realtid, låg fördröjning och hög tillförlitlighet i olika typer av terränger och väderförhållanden. Idag används WiFi i begränsad utsträckning. Med 5G kan betydligt bättre räckvidd och effekt uppnås.

- Det finns inga tvivel om att 5G kommer att vara överlägset WiFi, skapa nya möjligheter och lösa många behov. Eftersom det kommer att dröja innan 5G är så pass utbyggt att det kan användas brett i skogsindustrin testar vi nu med lokal 5G som kommer att bli ett viktigt komplement, säger Andreas Kristensson, chef för IoT och New Business på Telenor Sverige.

- Skogsindustrins kommunikationsbehov matchar möjligheterna med privata 5G-nät väldigt väl. Med dessa nät skapas lokala områden med extremt hög kapacitet och tillförlitlighet där täckning tidigare saknats eller varit bristfällig. Detta ger skogsindustrin tillgång till modern kommunikation för att kunna ta nästa steg inom digitaliseringen. Vi ser en spännande utveckling av nya avancerade applikationer för 5G inom branschen, säger Thomas Norén, chef för Dedicated Networks på Ericsson.

    Forskningen kommer att utföras i Troëdsson Forestry Teleoperation Lab. Skogforsk kommer att leda och dokumentera projektet som ska jämföra lösningar för fjärrstyrning lokalt och på längre distans. Privat 5G kommer att jämföras med WiFi och 4G samt kombinationer av dessa.

    Ericsson kommer att stötta projektet som leverantör av 5G-utrustning och Telenor har utsetts till leverantör av 5G-utrustning och systemintegration. Telenor levererar i samverkan med partners och i det ekosystem som Telenor utvecklar inom ramen för 5G.

    Prenumerera

    Media

    Media