​Så firar vi Alla hjärtans dag – par som träffats online mer måna om romantiken

Report this content

Fredagen den 14 februari är det åter dags för kärlekens högtidsdag – och bäst på att fira den är par som träffats via nätdejting. Av dessa planerar närmare en av fyra att ha ett romantiskt firande med sin partner på Alla hjärtans dag, jämfört med bara fyra procent av par som träffats offline. Det visar en ny undersökning som Telenor gjort tillsammans med Novus.

Alla hjärtans dag ger ett tillfälle att vara extra kärleksfull. Men intentionerna skiljer sig åt mellan kärleksparen i Sverige. De som hittat sin partner via nätdejting avser i mycket högre utsträckning att spendera dagen i romantikens tecken: Närmare en av fyra (24 procent) uppger att de kommer att ha ett romantiskt firande med sin partner, jämfört med fyra procent av par som träffats offline. Totalt är det sex procent av alla som är i ett parförhållande som planerar att ha ett romantiskt firande med sin partner den 14 februari.

– Detta går i linje med vad vi sett i tidigare undersökningar, som visar att omfamnandet av digitala verktyg kan ha positiv inverkan på det sociala livet. Resultaten pekar även på att par som träffats online också är bättre på att visa kärlek digitalt i vardagspusslet, säger Katarina Hamnholm, trendanalytiker på Telenor.

Dubbelt så bra på digital romantik

En tidigare undersökning från Telenor och Demoskop (genomförd sommaren 2019) visar att personer som träffats via nätdejting oftare skickar kärleksfulla meddelanden till sin partner. Fyra av tio (41 procent) skickar sådana meddelanden varje dag, jämfört med 22 procent för samtliga par. Bland de som uppger att de aldrig gör det är personer som träffats via nätdejting i minoritet. Endast fyra procent av dem uppger att de avstår från att visa kärlek digitalt, vilket är 15 procentenheter färre än genomsnittet.

– De som är mer vana digitala användare kan även ha det lättare för att skicka kärleksfulla meddelanden till sin partner. Men vi ser också att de är bättre på att utnyttja möjligheten att fördjupa relationen i stort med hjälp av de digitala verktygen, säger Katarina Hamnholm.

Trendbrottet – hälften av alla nya parrelationer startas online

Samma undersökning visar att svenskarna nått en milstolpe när det gäller jakten på kärleken. Det är inte längre krogen eller gemensamma vänner som är det vanligaste sättet att hitta en ny partner. Nu är det internet och digitala tjänster som tagit över.

Hela 50 procent av alla nya relationer, där paret varit tillsammans kortare än ett år, har nämligen inletts via en dejtingapp (45 procent) eller på annat sätt via nätet (5 procent). Även par som varit tillsammans i upp till fem år har ofta det digitala att tacka för den funna gnistan: Nästan fyra av tio (38 procent) av dessa har hittat varandra online.

– Att varannan parrelation nu startar på nätet visar hur integrerat skärmlivet blivit även i vår mest privata sfär. Vår tids dejtande med digitala medel har öppnat nya dörrar för att hitta kärleken, och för att fortsätta hålla lågan vid liv, säger Katarina Hamnholm.

Om undersökningarna

Undersökningen inför Alla hjärtans dag 2020 har genomförts av Novus på uppdrag av Telenor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt har 1 057 intervjuer genomförts mellan den 23–29 januari 2020.

Undersökningen om nätdejting och digital kärlek är genomförd av Demoskop på uppdrag av Telenor. Totalt har 2 000 internetintervjuer genomförts mellan 11 och 25 juli 2019. Resultaten är riksrepresentativa och webbintervjuerna är genomförda inom ramen för en slumpmässigt rekryterad panel.

Summering av resultat:

Så firar svenska par Alla Hjärtans Dag*

Fråga: Ska du och din partner fira Alla hjärtans dag i år?

 • Ja, vi kommer att ha ett romantiskt firande: 6 procent
 • Ja, vi kommer att uppmärksamma det på något sätt men har inte bestämt hur: 35 procent
 • Nej, vi kommer inte att fira det: 43 procent
 • Vet inte: 16 procent

*Resultatet baseras på samtliga parrelationer.

Så firar svenska par som träffats online Alla hjärtans dag*

Fråga: Ska du och din partner fira Alla hjärtans dag i år?

 • Ja, vi kommer att ha ett romantiskt firande: 24 procent
 • Ja, vi kommer att uppmärksamma det på något sätt men har inte bestämt hur: 37 procent
 • Nej, vi kommer inte att fira det: 32 procent
 • Vet inte: 7 procent

*Resultatet baseras på de som träffat sin partner via nätdejting/dejtingapp.


Så skapas nya parrelationer i dag
(från undersökning genomförd 11–25 juli 2019):

Fråga: Hur träffades du och din nuvarande partner?

1. Via nätdejting/dejtingapp eller på annat sätt via nätet: 50 procent
2. Via gemensam hobby/intresse: 13 procent
3. Via vänner och bekanta: 13 procent
4. På jobbet: 11 procent
5. I skolan/universitet: 8 procent
6. På krog eller nattklubb: 5 procent

Resultatet baseras på nya parrelationer, dvs personer som varit i sin nuvarande relation kortare än ett år.

Par som träffats online bättre på digital romantik (motsvarande siffra för samtliga par inom parentes)

Fråga: Hur ofta skickar du kärleksfulla meddelanden digitalt till din partner, t.ex. via chatt/sms?

 • Varje dag: 41 procent (22 procent bland samtliga par)
 • Någon gång i veckan: 33 procent (24 procent)
 • Någon gång i månaden: 14 procent (18 procent)
 • Någon gång per år: 6 procent (13 procent)
 • Aldrig: 4 procent (19 procent)
 • Vet ej/Ej svar: 2 procent (4 procent)

Om Skärmlivet
Skärmlivet är ett långsiktigt initiativ från Telenor för att utforska svenskarnas digitala liv och dess inverkan på våra relationer och beteenden. Läs samtliga rapporter och insikter här.

Prenumerera

Media

Media