Telenor ansluter sig till globala initiativet Science Based Target

Report this content

Som en del av ett ambitiöst klimatarbete ansluter sig Telenor till initiativet Science Based Target. Deltagandet gäller hela koncernen och innebär därmed mål för kraftigt reducerad klimatpåverkan på global nivå. I Sverige har Telenor kommit långt och målet är att nå noll i klimatutsläpp före 2030. Nu åtar de sig att komma längre på alla marknader för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet.

- Vi har kommit en bra bit på vägen men det finns mycket kvar att göra. Tidigare mål har vi slagit med råge och vi har jobbat mycket med beteendeförändringar och vår påverkan som företag. Nästa steg blir att involvera våra leverantörer mer och samtidigt växla upp vad gäller våra kunders minskade påverkan, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor.

De mål som definierats i enlighet med initiativet är på global nivå med olika förutsättningar i olika delar av världen. Telenor i Sverige och resten av Norden ligger i framkant och har målet att vara klimatneutrala i hela kedjan och inte bara genom företagets egen verksamhet.

- Science Based Target Initiative passar bra in i vår familj av initiativ. I Sverige har vi varit med i Fossilfritt Sverige från start och förnyar just nu vårt åtagande. Sedan fyra år klimatkompenserar vi Fairtrade-certifierat genom Zeromission, vilket även det innebär att vi redovisar vår minskade klimatpåverkan. Vi arbetar även för att bli ISO-certifierade inom miljö och kvalitet, precis som vi nyligen blivit inom säkerhet, säger Magdalena Aspengren.

  Science Based Target initiative är ett partnerskap mellan CDP (Disclosure Insight Action), FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden. Syftet är att mobilisera näringslivet för att gemensamt få ner koldioxidutsläppen genom att sätta mål med vetenskaplig grund som överensstämmer med Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C. Initiativet arbetar också med att definiera en vetenskapligt baserad standard för klimatneutrala mål.

  Telenor Groups åtagande i Science Based Target initiative på global nivå lyder:

  The multinational telecommunications company Telenor Group commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 57% by 2030 from a 2019 base year. Telenor Group commits that 68% of its suppliers by spend covering purchased goods and services and capital goods will have science-based targets by 2025.

  Läs mer om Telenors hållbarhetsarbete

  Telenor Sveriges miljö- och klimatarbete
  Telenor Groups miljö- och klimatarbete

  Telenor Groups SDG Impact Assessment Report 

  Läs mer om några av de initiativ Telenor är med i

  Science Based Target Initative
  Fossilfritt Sverige

  Zeromission och Fairtrade-certifierad klimatkompensation

  Globalt har Telenor nyligen gått med i European Green Digital Coalition 

  Taggar:

  Prenumerera

  Media

  Media