Telenor deltar i 5G-auktionen - planerar omfattande nätutbyggnad

Report this content

Idag meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att Telenor, i nätsamarbete med Tele2, godkänts för deltagande i auktion av ytterligare 5G-frekvenser. Telenor påbörjar utrullningen av 5G i slutet av oktober och har för avsikt att göra en massiv nätutbyggnad där målet är att 99 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till 5G år 2023.

Sedan tidigare har Telenor och Tele2 ett nätsamarbete inom ramen för det samägda bolaget, Net4Mobility, som använts för bygget av ett gemensamt 4G-nät som täcker hela Sverige. För att på bästa sätt kunna ge kunderna tillgång till framtidens mobilnät har bolagen bestämt sig att samarbeta även avseende 5G.

- Att vara godkända för den kommande auktionen är ytterligare en milstolpe för oss på vägen mot att skapa Sveriges bästa 5G-nät. 5G är en av de stora tekniska revolutionerna i vår tid som kommer att omvandla de flesta branscher och möjliggöra helt nya typer av uppkopplade tjänster för privatpersoner, myndigheter och företag. Vi lanserar 5G i Stockholms innerstad redan i slutet av denna månad och planerar en massiv nätutbyggnad med tusentals nya basstationer, vilket kommer att ge bättre täckning, högre kapacitet och snabbare uppkoppling för kunder över hela landet, säger Kaaren Hilsen, VD Telenor Sverige.

PTS har samtidigt meddelat nya krav avseende leverantörsval på de operatörer som vill erbjuda 5G. Telenor har sedan tidigare valt Nokia och Ericsson som partners för de centrala delarna av nätet, det så kallade core-nätet. Vilka leverantörer som kommer att användas för utbyggnaden av radionätet (RAN) för 5G är inte klart än.

- Processen är fortfarande igång och förhandlingar pågår. Vi analyserar nu de nya krav som ställs av PTS i sin helhet och kommer att återkomma med besked i leverantörsfrågan. Vi har sedan tidigare som strategi att använda oss av flera olika leverantörer i vårt nät och det gör att vi inte är beroende av någon enskild aktör, säger Kaaren Hilsen.

PTS auktion av 5G-frekvenserna är planerad att starta den 10 november.


Om Net4Mobility

2009 bildade Telenor och Tele2 det gemensamma bolaget Net4Mobility för att tillsammans bygga och drifta ett nationellt 2G- och 4G-nät. Tack vare samarbetet var bolagen först i Sverige med ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 90 procent av Sveriges yta och över 99,9 procent av Sveriges befolkning. Under kommande år kommer Telenor och Tele 2 att bygga ett ledande och rikstäckande 5G-nät som en del av Net4Mobility.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media