Telenor Sverige certifieras enligt ISO 27001

Report this content

Telenor har som en av de första operatörerna i Norden certifierats enligt den internationella standarden ISO 27001. Certifieringen avser ledningssystem för informationssäkerhet och omfattar hela den svenska verksamheten.

- Telenor Sveriges arbete med informationssäkerhet ligger i absoluta framkant och det är mycket glädjande att vi har nått denna milstolpe som en av de första operatörerna i Norden. Vi har genomfört ett rigoröst arbete med våra ledningssystem och kan med stolthet säga att vi har certifierat hela företaget, från vårt rikstäckande mobilnät till hur vi jobbar med kundservice, säger Ulf Andersson, informationssäkerhetschef.

Arbetet har pågått under en längre tid och efter en granskning står det klart att Telenors ledningssystem för informationssäkerhet och tillhörande processer uppfyller de krav som ska tillämpas enligt den internationella standarden ISO/IEC 27001:2013. Telenor Sverige blir den första operatören inom Telenorkoncernen att certifieras.

- Att leverera bra säkerhetslösningar och ha certifierade ledningssystem på plats är en mycket viktig konkurrensfördel på dagens marknad. Det är något våra kunder efterfrågar allt mer och idag tycker jag att vi skickar ett starkt budskap till marknaden, säger Ulrika Steg, chef för företagsaffären på Telenor Sverige.

Om Telenors ISO-certifiering
Certifieringen omfattar hela den svenska verksamheten, exempelvis den svenska konsument- och företagsaffären, nätverksinfrastruktur, drift och underhåll av mobilnät, serviceutveckling, serviceleverans, försäljning och kundservice.

Prenumerera

Media

Media