Telenor / Utfors genomför omstrukturering

Telenor / Utfors genomför omstrukturering Svenska Telenor, det bolag som bildades genom samgåendet mellan Telenor Business Solutions och Utfors i december 2002, har nu avslutat bemanningsprocessen av den gemensamma organisationen. Den dubbelbemanning som finns på vissa positioner har därmed kunnat preciseras. Som en direkt konsekvens av samgåendet förväntas en övertalighet på ca 90 personer, som får lämna Telenor i Sverige under året. - Det är alltid tråkigt att behöva varsla kompetent personal, men en sammanslagning mellan bolag med likartad verksamhet får nästan undantagslöst den här typen av konsekvenser, säger Björn Johan Flakstad, VD för svenska Telenor. Personalförändringen beräknas vara slutförd under hösten och berör i allt väsentligt den svenska delen av organisationen. Telenor är tvåa på den svenska företagsmarknaden. Sammanslagningen av Telenors telefonikunnande och Utfors kompetens inom datakommunikation har ökat slagkraften ytterligare. - Vi har tagit flera intressanta affärer under de två månader vi varit igång. När nu den nya organisationen är helt på plats kommer vi att öka trycket på marknaden ytterligare, säger Björn Johan Flakstad. För mer information Moniqa Löfstedt, tf Pressansvarig, Telenor / Utfors, tfn + 46 8 5878 8101 eller 070 -848 3087 Om Telenor Telenors verksamhet inom företagskommunikation i Sverige är en sammanslagning av Telenor Business Solutions AB och Utfors AB. Bolaget är separat noterat på Stockholmsbörsen under namnet Utfors. Varumärket som används mot marknaden är fr o m januari 2003 Telenor. Det nya Telenor i Sverige är en innovativ och ledande leverantör av datakommunikations- och telefonitjänster. Bolaget är idag huvudutmanare på företagsmarknaden inom IT & kommunikation och har ca 450 anställda, med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Överkalix . Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning 2002 på 48,8 miljarder NOK. Företaget har 22,000 anställda. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning. Förutom satsningarna på den nordiska hemmamarknaden har Telenor omfattande, och snabbt växande verksamhet i en rad länder i Europa och Sydostasien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens syvendestørste leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi over 165 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk

Dokument & länkar