Telenor stärker nordisk satsning genom avtal om finansiell rekonstruktion av Song

Telenor stärker nordisk satsning genom avtal om finansiell rekonstruktion av Song Oslo/Stockholm, 9 juli 2002: Telenor Business Solutions tillkännager idag att man avser att delta i en planerad finansiell rekonstruktion av Song, som är en ledande nordisk data-, Internet- och telefonioperatör. Den föreslagna transaktionen ger Telenor möjlighet att få aktiemajoritet i Song, vilket kommer att göra Telenor till klar ledare i Norden på IT & kommunikationslösningar för företag. "Genom att kombinera resurserna inom Telenor och Song, siktar vi in oss på att göra Telenor Business Solutions till en klar ledare i Norden för företagskommunikation. Detta avtal kommer tydligt att stärka vår konkurrenskraft och passar perfekt in på våra kunders behov av nordiska kommunikationslösningar", säger Morten Lundal, CEO på Telenor Business Solutions. Planen är utarbetad i samarbete med Songs styrelse och inkluderar att Song löser in samtliga utestående obligationer mot ersättning bestående av nyemitterade aktier och kontant betalning. Transaktionen omfattar följande: o Song köper Telenor Business Solutions AB, som säljs med en kassa på 550 miljoner SEK. o I gengäld får Telenor nya Songaktier motsvarande 39.9 procent av det utökade aktiekapitalet i Song, samt ett konvertibelt skuldebrev, som vid utnyttjande inom de kommande fyra åren innebär att Telenor uppnår ett majoritetsägande på maximalt 84,5 procent i Song. o Befintliga aktieägare i Song kommer att erbjudas nya Songaktier upp till 200 miljoner SEK till samma villkor som Telenor tecknar sig för. Om alla aktieägare tecknar sig för erbjudandet, kommer Telenors möjliga ägande, efter konvertering av skuldebrevet, att reduceras till 73,2 procent. o Den finansiella rekonstruktionen samt extra bolagsstämma i Song avses vara genomförda före slutet av september 2002 Teckningskursen för Telenors investering och för företrädesemissionen kommer att bestämmas efter det att ett avtal träffats mellan Song och dess obligationsägare avseende antalet aktier som kommer att emitteras till obligationsägarna. Affären är villkorad av bland annat följande: o Rekonstruktionen måste godkännas av Songs obligationsägare o Godkännande av Songs aktieägare på en extra bolagsstämma o En framgångsrikt genomförd akkoord-procedur i Nederländerna o Godkännande från aktuella regulatoriska myndigheter o Affären är villkorad av en rekonstruktion av Song, där utestående obligationer i Song kommer att växlas mot en kombination av kontantbetalning och nya Songaktier. Song kommer att föra diskussioner angående den föreslagna rekonstruktionen med en ad hoc kommitté utsedd av obligationsägarna. Telenor har beviljats undantag från budplikt av Svenska Aktiemarknadsnämnden. Undantaget tillåter Telenor att förvärva upp till 73 procent av Songs utestående aktier och röster bland annat genom konvertering av det konvertibla skuldebrevet. Om Telenor Business Solutions Telenor Business Solutions förnyar och förenklar IT & kommunikationslösningar för den nordiska och europeiska företagsmarknaden. Vi levererar telefoni- datakommunikation och driftstjänster till företag och organisationer. Telenor Business Solutions har idag 4500 anställda i 10 länder, och levererar gränsöverskridande lösningar, baserad på internationell närvaro och infrastruktur. Det svenska dotterbolaget Telenor Business Solutions AB är idag 2: a på företagsmarknaden inom IT & kommunikation och har ca 500 anställda, med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Haparanda Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag, med en omsättning 2001 på 40,6 miljarder NOK. Företaget har 22,000 anställda. Telenor är ett av nordens ledande företag för distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning. Förutom satsningarna på den nordiska hemmamarknaden har Telenor omfattande, och snabbt växande verksamhet i en rad länder i Europa och Sydostasien. Presskonferens per telefon kl 10.00 Ring nummer: +47 23 000 400 För mer information Koncernfrågor: Arne Cartridge, Director Communications, Telenor Business Solutions AS, arne.cartridge@telenor.com, +47 479 009 00 Frågor angående Telenor Business Solutions AB (Sverige) Erik Wikander, Informationschef, Telenor Business Solutions AB, erik.wikander@telenor.se, 0734-41 76 99 Lars Persson, VD, Telenor Business Solutions AB, lars.persson@telenor.se , 0734-41 78 88 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens syvendestørste leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi over 165 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk

Dokument & länkar