Ökad konkurrens när fler kan erbjuda bredband

Ökad konkurrens när fler kan erbjuda bredband - Telenordia Access tilldelas licens för bredband via radio (LMDS) Post och Telestyrelsen har idag tilldelat Telenordia Access en av fyra nationella licenser för fast yttäckande radioaccess, så kallad LMDS (local multipoint distribution systems). Licensen innebär att Telenordia Access nu på allvar kan ta upp kampen med framför allt Telia när det gäller att erbjuda bredband till företag. LMDS möjliggör för Telenordia Access att erbjuda bredband via radio. - Det här är ett genombrott för Telenordia, säger David Troëng, VD Telenordia Access. Det är också ett bra beslut för Sverige, i och med att det skapar fler alternativ på bredbandsmarknaden för företag. Telenordia Access är väl förberedda inför utbyggnaden av LMDS. I två år har företaget genomfört tester med system för fast yttäckande radioaccess i Malmö och Göteborg. Erfarenheterna från de projekten kommer nu väl till pass. Det innebär att företag i Sverige får fler bredbandsalternativ att välja mellan. I och med den ökade konkurrensen ökar också företagens möjligheter till bättre priser och ett mer varierat utbud av tjänster. Antalet aktörer kommer också att öka. Telenordia Access är öppet för samarbete och kommer att erbjuda nätkapacitet till andra operatörer och tjänsteleverantörer. Ytterligare information: David Troëng, VD, Telenordia Access AB Tel: 0708-61 72 19, mail: david.troeng@telenordia.se Eva Wetterstrand, Informationsdirektör, Telenordia AB Tel: 08-587 872 20, mob: 0708-61 72 20, mail: eva.wetterstrand@telenorndia.se Annika Sundin, Informatör, Telenordia AB Tel: 08-587 880 20, mob:0708-60 73 20, mail: annika.sundin@telenordia.se Telenordia AB är en av Sveriges största fastnätsoperatörer som erbjuder tjänster inom telefoni, Internet, datakommunikation och hosting till både företag och privatpersoner. Telenordia AB ägs till 100 procent av Telenor. Telenordia har sedan starten 1995 expanderat kraftigt och omsatte år 2000 1,8 miljarder SEK och har 500 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Haparanda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00840/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00840/bit0001.pdf

Dokument & länkar