Femte året i rad! Teleopti på listan över Sveriges bästa arbetsplatser!

Report this content

För femte gången rankas Teleopti bland Sveriges Bästa Arbetsplatser, vilket visar på företagets långsiktighet i att bygga en kultur med starka värderingar som skapar tillit och närhet mellan medarbetare och ledning. Placeringen på listan för femte året innebär att företaget nu tillhör den prestigefyllda gruppen ”GPTW Hall of Fame”.

”På listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser hittar vi företag och organisationer som har lyckats skapa en arbetsplatsupplevelse som är likvärdig oavsett medarbetarens kön, ålder eller ursprung. Med fokus på sina värderingar och sina medarbetares behov skapar man ett arbetsgivarerbjudande som skapar engagemang och resultat. ” säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Undersökningen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser” syftar till att uppmärksamma och hylla de organisationer som aktivt arbetar för att bygga en arbetsplats där man som anställd litar på de man arbetar för, är stolt över sitt arbete och trivs med sina kolleger. Totalt deltar flera hundra företag i undersökningen, som delas upp i tre kategorier utifrån företagens storlek. Teleopti deltar i kategorin medelstora organisationer med 145 tävlande, företaget placerade sig på 18:e plats.

Svarsfrekvensen i Teleoptis medarbetarundersökning var imponerande 99% där 94% svarade ja på frågan ”Jag skulle rekommendera min organisation som en bra arbetsgivare till andra”. För Teleopti genomförs undersökningen globalt på de 17 kontoren i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Förenade Arabemiraten, Kina, Filippinerna, USA, Kanada och Brasilien. En av medarbetarnas omdömen lyder:

”Det finns en anda att alltid vilja skapa ”det bästa”, dvs att vara professionell både mot kunder och anställda. Det är lätt att få gehör för idéer. Beslut och genomförande sker hand i hand utan långa väntetider. Kamratskapen mellan anställda är extremt god och det är alltid roligt att gå till jobbet!”

”Vi är verkligen stolta över resultatet, särskilt i kombination med den starka tillväxtfas vi just nu upplever. Att rankas på listan fem år i rad visar att vi håller fast vid våra företagsvärderingar även under perioder då vi adderar många nya medarbetare”, säger Olle Düring, VD för Teleopti AB. ”Tävlingen i sig är rolig och vår placering är en fjäder i hatten, men den dagliga vinsten är ändå att det kontinuerliga arbetet med att bygga en stark gemenskap och företagskultur lyckats. År efter år.”


Om Great Place to Work® Institute 

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. I dagsläget är vi etablerade i 50 länder med drygt 500 anställda. Vi har mer än 20 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat. Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i vår medarbetarundersökning Trust Index© och vår kulturprofil Culture Audit©.

Om Teleopti 

Teleopti, en världsledande leverantör av mjukvara för strategisk bemanningsplanering och optimering av kommunikationslösningar grundades i Sverige 1992 och har idag kunder i 90 länder – kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Förenade Arabemiraten, Kina, Filippinerna, USA, Kanada och Brasilien – samt ett omfattande globalt nätverk av partners. Med en hög kundnöjdhet och 25 års positiva resultat är Teleopti en pålitlig partner för framtiden. Läs mer på www.teleopti.com.  

För mer information, kontakta:

Teleopti WFM: Olle Düring, VD Teleopti AB
Telefon: 46 709 21 81 10
Email: olle.during@teleopti.com

Mediakontakt: Camilla Arneving, Interim Head of Marketing
Telefon: 46 722 22 81 04
Email: camilla.arneving@teleopti.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar